Studier

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

För en samhällsförändrande rörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra förändra samhällsutvecklingen.

Har du frågor om eller förslag till  områden där vi bör ta initiativ till kurser eller andra utbildningsinsatser kan du kontakta Daniel Fatemi  som är arbetarekommunens studieorganisatör.

Här nedanför hittar du de utbildningar som går att anmäla sig till just nu. Vid frågor, kontakta Daniel eller expeditionen.

  • Politisk aftonskola I vår startar en politisk aftonskola som vänder sig till dig som är förtroendevald i kommunen och/eller regionen. Vi kommer att ha studiecirkelträffar 3/2, 9/3, 6/4 och 4/5. Det finns också planer på en fortsättning under hösten. Aftonskolan kommer att utgå från materialet ”Att vara lokalpolitiker” och gå igenom områden som kommunens organisation, hur man ... ...Läs mer
  • BERLIN 2020! Torsdag 10 september till måndag 14 september åker en grupp partivänner till Berlin. Det blir tredje gången efter mycket uppskattade resor 2018 och 2019. Berlin, vår närmaste metropol och Europas mest spännande stad ifråga om modern historia, politik och kultur, behöver ingen närmare presentation. Vi kör ett vänsterprogram som skiljer sig avsevärt från traditionell sightseeing. Vi är 5 ... ...Läs mer
facebook Twitter Email