Studier

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

För en samhällsförändrande rörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra förändra samhällsutvecklingen.

Har du frågor om eller förslag till  områden där vi bör ta initiativ till kurser eller andra utbildningsinsatser kan du kontakta My Lilja som är arbetarekommunens studieorganisatör.

Här kan du läsa om aktuella studier i Lund och i Skåne. 

Studiecirkel om boken De lönsamma

Studiecirkel om boken De lönsamma.
Anita Magni-Olsson och Pelle Almén har ambitionen att starta en studiecirkel baserad på Marcus Larssons bok De lönsamma – En bok om varför skolor slåss om elever under andra halvan av september 2021. Boken är en hård vidräkning med marknadsskolan. Såhär skriver Larsson om dagens skolsystem i senaste nyhetsbrevet från tankesmedjan Balans: “Friskolereformen har havererat. Det som från ...
...Läs mer

facebook Twitter Email