Starta studier i din förening

Här finns hjälp och stöd för den som organiserar studier inom partiet och ABF, och inspirera fler till att dra igång studiecirklar i sin förening.

När vi har studier inom Socialdemokraterna gör vi dem i samarbete med ABF. I och med samarbetet med ABF är det möjligt att få hjälp och stöd,  både för att starta studier, men också i utveckling av föreningen och styrelsen.

Studiecirkel

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 3-12 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna. Mer information finns hos ABF.

Hur startar du cirkeln?
1. Ta kontakt med ABF MittSkåne, som organisation eller privatperson.
2. Du/ni får hjälp att göra en studieplan och att välja studiematerial.
3. Fyll i en anmälningsblankett.
4. Er studiecirkel ska godkännas och registreras.
5. Samla deltagarna och sätt igång!

Föreläsningar

Det går även att få hjälp med att organisera föreläsningar, få hjälp med föreläsare eller lokal. Prata med ABF MittSkåne.

facebook Twitter Email