-

@metoo – i maktens korridorer

För oss socialdemokraterna gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Samtidigt är vi som politiskt parti på inga sätt vaccinerade mot den här typen av beteenden. På alla nivåer i organisationen arbetar vi för att skapa hållbara strukturer och vi vill gärna att du berättar om du har upplevelser som du tycker är olämpliga så att vi kan vidta åtgärder.

Vi uppmannar till att uprätta en polisanmälan i de fall brott begåtts. Om du vill ha stöd kan även det fås via de olika kontakterna nedan.

Det finns flera sätt att kontakta Socialdemokraterna.

I Lund kan du kontakta vår ordförande i arbetarekommunen Anna-Lena Hogerud.
Anna-Lena kontaktar du på anna-lena.hogerud@skane.se

På distriktsnivå kan du kontakta Petra Berquist som är ombudsman. Hon leder en grupp som kan stötta dig, ge råd men också har mandat att vidta årgärder.
Petra kontaktar du på petra.bergquist@socialdemokraterna.se

Partiet nationellt har tillsatt en särskild grupp under ledning av kanslichef Lisa Hedin som kommer ta fram ytterligare åtgärder. Gruppen är direkt underställd partisekreteraren. I gruppen ingår kanslichef Lisa Hedin, HR chef Mikael Björk Blomqvist och vice gruppledare i riksdagen Berit Högman. Ingen förutom gruppen har tillgång till inboxen.
Denna grupp kontaktar du på metoo@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email