Nomineringsstopp

Nomineringar till:

  • 24 november 2018 Nomineringsstopp av ombud till partidistriktets valkonferens.
  • 11 januari 2018 Nomineringsstopp till partidistriktets styrelse och ombud till partidistriktskongressen samt sista dag att lämna in motioner till partidistriktskongressen.
  • 28 januari 2018 Nomineringsstopp för kommunfullmäktige samt gruppledare.
  • 16 februari 2018 Sista dag att lämna in motioner till årsmötet.
  • 3 mars 2018  Nomineringsstopp till arbetarekommunens styrelse samt valberedningen för nämnder och styrelser

Listan uppdateras kontinuerligt.

facebook Twitter Email