Nu formar vi laget!

Valberedningen för listor och gruppledare (stora valberedningen) har nu kommit med sitt förslag

Valberedningen för listor och gruppledare består, förutom av ett arbetsutskott också av representanter från alla S-föreningar, arbetarkommunens styrelse, fackliga utskottet, kommunfullmäktigegruppen och regionfullmäktigegruppen.
Tillsammans har valberedningen fastställt ett förstag på valsedel till kommunfullmäktige.
Valberedningens arbetsutskott har i förslaget uppdraget att komplettera vakanta platser.
Gruppledare och valsedel fastställs på Socialdemokraterna i Lunds årsmöte av dess medlemmar.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista
1. Anders Almgren
2. Elin Gustafsson
3. Björn Abelson
4. Fanny Johansson
5. Peter Fransson
6. Rita Borg
7. Stig Svensson
8. Eleni Rezaii Liakou
9. Kenth Andersson
10. Anna-Lena Hogerud
11. Lennart Prytz
12. Lena Fällström
13. Mattias Olsson
14. Eva S Olsson
15. Sebastian Persson
16. Lina Olsson
17. Pär-Ola Nilsson
18. Klara Twete
19. Haris Hadzovic
20. Ann-Margreth Ohlsson
21. Pontus Pyk
22. Margita Malmros
23. Joakim Twete
24. Helena Lindh
25. Mats Nilsson
26. Monica Molin
27. Lars Westerberg
28. Ann-Louise Levau
29. Rune Grankvist
30. Vlasta Sabljak
31. Kenneth M Persson
32. Akram Heidari
33. Mårten Spanne
34. Cecilia Skoug
35. Tesfom Solomon
36. Jorun Koca Jakobsson
37. Mikael Thunberg
38. Kerstin Vikner
39. Laurent Lawson
40. Margaretha Kristensson
41. Johnny Hultén
42. Linda Andersson
43. Gabor Tilesch
44. Ann-Sofie Severinsson
45. Eskil Carlström
46. Anna Larsen
47. Ludvig Stigsson
48. Josefina Bäck
49. Lars Graffemark
50. Eva Olsson
51. Anders Hansson
52. Solveig Ekström Persson
53. Abdelhak Elhachimi
54. Anna-Lena Håkansson
55. Harpreet Singh
56. Hanna Christensen
57. Ola Kristiansson
58.
59. Andreas Papamoshos
60.
61. Gustav Daun
62.
63. Öystein Kolsrud
64.
65. Stefan Nilsson

Valberedningens förslag till gruppledare i styrelser och nämnder – 2018
Kommunstyrelsen: Anders Almgren
Barn- och skolnämnden: Elin Gustavsson
Utbildningsnämnden: Stig Svensson
Kultur- och fritidsnämnden: Sebastian Persson
Byggnadsnämnden: Björn Abelson
Miljönämnden: Eleni Rezaii Liakou
Servicenämnden: Klara Twete
Tekniska nämnden: Lena Fällström
Socialnämnden: Eva S Olsson
Vård- och omsorgsnämnden: Pär-Ola Nilsson
Kommunrevisionen: Britt Svensson
Valnämnden: Jorun Koca Jakobsson
Överförmyndarnämnden: Solveig Ekström Persson
Arenabolaget: Lennart Prytz
LKF AB: Mattias Olsson
LKP AB: Helena Lindh
Renhållningsstyrelsen: Rune Granqvist
Kraftringen AB: Kenneth M Persson

facebook Twitter Email