Partikongress

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har partikongress vart annat år. Partikongressen är det Socialdemokratiska Arbetarepartiets högsta beslutande organ och de beslut som tas på kongressen är det som styr partiets verksamhet.

8-12 april är det Partikongress i Göteborg. Lund har tre ombud på kongressen, Anna-Lena Hogerud, Anders Almgren och Björn Abelson. Ersättare är Alma Carlsson. De tre ombuden från Lund är en del i Skånes delegation som består av 35 ombud. Skånedelegationen har träffats inför kongressen och beslutat hur gruppen ska agera i olika frågor. Alla handlingar och information om kongressen finns på Socialdemokraternas hemsida.

 

facebook Twitter Email