Sebastian Jaktling

Gör Lund till en fristad för forskare och studenter som flyr kriget i Ukraina

Lunds universitet har flaggat för att allt fler ukrainska studenter och forskare kommer att höra av sig direkt till Lunds universitet i syfte att söka sig till Lunds kommun till…

Läs mer
Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill erbjuda ungdomar kultursommarjobb

Socialdemokraterna vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv för alla Lundabor. Ett sätt att göra detta på, menar de, är att fördjupa samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Inför ett särskilt föreningsbidrag för 21–25 åringar

Lunds kommun har idag ett föreningsbidrag som gäller barn och unga mellan 7–20 år. Nu föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun inför ett särskilt föreningsbidrag för unga mellan 21–25 år, vilket skulle innebära att kommunen erbjuder föreningsstöd till samma åldersgrupp som till exempel Riksidrottsförbundet.

Lunds kommuns föreningsbidrag till barn och unga riktar sig i dagsläget till åldersgruppen 7–20 år. Många kommuner, och Riksidrottsförbundet, har föreningsbidrag som riktar sig till åldersgruppen 7–25 år. Socialdemokraterna går…

Läs mer
Lina Olsson

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för fler seniorer och unga

Ta ett nytt grepp kring avgiftsfri kollektivtrafik så att seniorkortet omfattar alla över 70 år och så att unga mellan 16 och 19 år erbjuds fria kollektivtrafikresor i hela Skåne. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

”Fri buss för 70 plus” var ett vallöfte som Socialdemokraterna i Lund lanserade för redan fyra år sedan. Med förslaget ville de att Lunds kommun skulle utöka seniorkortet för busstrafiken…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Det är dags för skarpa åtgärder för att lösa trafiksituationen i Södra Sandby

Socialdemokraterna kräver att tekniska nämnden den 20 april fattar beslut om en rad skarpa åtgärder för att lösa trafiksituationen i Södra Sandby. Det åtgärdspaket de idag presenterat innehåller lösningar på både kort och lång sikt.

Socialdemokraterna har under flera års tid krävt att den kritiska trafiksituationen i centrala Södra Sandby ska åtgärdas. Detta gjordes framförallt mot bakgrund av den manuella mätning som ideella krafter inom…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Det är dags för en jämställd byggbransch

Starta ett byggkollo med fokus på att skapa en jämställd byggbransch i Lunds kommun. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

Byggbranschen behöver fler medarbetare och för att det ska hända behöver fler unga intressera sig för utbildning och arbete inom bygg och anläggning. Samtidigt har byggbranschen stora problem med ojämställdhet….

Läs mer
Sebastian Jaktling

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för passhantering

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för att ta hand om passhantering. Det föreslår Socialdemokraterna i Lund i en ny skrivelse.

Väntetiderna för ett nytt pass i Sverige är i dagsläget orimligt långa. Detta är inte unikt för Sverige, läget påminner i mångt och mycket om hur det är i Norge…

Läs mer
Pixaby

Lunds kommun behöver fler istider

Ishockeyföreningen och konståkningsklubben efterfrågar fler istider. Därför föreslår Socialdemokraterna nu att kommunen utreder flera förslag, bland annat vid Arenan, där nya ishallar kan byggas.

Både Lunds konståkningsklubb och Lund Giants har under flera år efterfrågat fler istider. Båda föreningarna understryker att bristen på istider innebär att föreningarna inte kan växa, det i sin tur…

Läs mer

1 maj närmar sig – vi söker frivilliga krafter till vårt firande!

I år ska vi äntligen samlas för ett riktigt 1 maj-firande igen! Den som vill säkerställa att detta blir ett så bra evenemang som möjligt kan erbjuda sin hjälp med:…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill inrätta ett särskilt Smörlyckanråd

Socialdemokraterna föreslår att kommunen inrättar ett särskilt råd för idrottsföreningarna som har verksamhet på Smörlyckans IP. Detta för att kommunen ska få till en strukturerad dialog med föreningar om Smörlyckans framtid.

Smörlyckan pekas ut som ett möjligt alternativ för placeringen av Lunds nya universitetssjukhus. Skulle så bli fallet måste de idrottsverksamheter som idag finns på Smörlyckans IP få nya hemvister. Detta…

Läs mer
facebook Twitter Email