Visar alla poster med taggen:äldreomsorg

Lina Olsson

S kräver stopp för sämre scheman i omsorgen

Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen. Det planeras att ersättas med hjälp av något som kallas ”hälsoscheman”, något som fått kraftig kritik av personalen. Nu kräver Socialdemokraterna att införandet stoppas och att framtidens schemaläggning ses över.

Socialdemokraterna är ett av de partier som länge arbetat med att de delade turerna inom äldreomsorgen ska avskaffas. I Lunds kommun har motståndet från de borgerliga partierna länge varit kraftigt men nu har kommunfullmäktige beslutat att de delade turerna ska avskaffas. Kommunen vill istället införa något som kallas för ”hälsoscheman”. Något som kritiserats kraftfullt av…

Läs mer
facebook Twitter Email