Visar alla poster med taggen:Anders Almgren

Elfva Barrio

Ett handslag om att göra Lunds kommun till en bättre arbetsgivare

På en pressträff tidigare idag presenterade Socialdemokraterna i Lund och Kommunal i Lund att de gjort ett handslag för att göra Lunds kommun till en bättre arbetsgivare. Handslaget innehåller sex punkter som Socialdemokraterna lovar ska genomföras under den kommande mandatperioden om de vinner valet i Lunds kommun.

Avskaffa det så kallade ”hälsoschemat” inom vård och omsorg och satsa på aktiva åtgärder för minskad ohälsa och lägre sjukfrånvaro bland kommunens anställda, det är två av de totalt sex punkter som Socialdemokraterna i Lund och Kommunal i Lund idag presenterat att de kommit överens om ska genomföras vid en socialdemokratisk valvinst i Lunds kommun….

Läs mer
Lina Olsson

Fem förslag för att utveckla Dalby och Torna Hällestad

Den 17 augusti anordnas en lokal debatt om Dalbys utveckling och den 20 augusti ordnas en debatt om utvecklingen av Torna Hällestad. Idag presenterar Socialdemokraterna fem förslag på hur Dalby och Torna Hällestad ska utvecklas.

Under valrörelsen arrangeras flera debatter om stads- och kommundelarnas utveckling. Denna vecka arrangeras både debatt i Dalby (17 augusti) och Torna Hällestad (20 augusti). Inför dessa debatter presenterar Socialdemokraterna nu en samlad politik för den utveckling de vill se i Dalby och Torna Hällestad. Socialdemokraterna har tillsammans med boende inom respektive stads- och kommundel utveckla…

Läs mer
Pixabay

Socialdemokraterna säger nej till ökat vinstuttag från LKF

Moderaterna föreslår att Lunds kommuns vinstuttag från LKF nästan fyrdubblas. Ett förslag som avfärdas från Socialdemokraterna som i stället vill sänka vinstuttaget och ge LKF i uppdrag att bygga ännu fler bostäder.

Moderaterna i Lund har inför valet presenterat en samlad politik som är fientlig mot hyresrätter och en bostadspolitik som ytterligare kommer snedvrida vilka människor som har möjlighet att flytta till och bosätta sig i Lunds kommun. Det menar Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren. – Nationellt har Moderaterna dödat investeringsstödet till hyresrätter och lokalt…

Läs mer

10 löften för ett bättre Lund

Socialdemokraterna har presenterat sina 10 mest prioriterade vallöften inför kommande mandatperiod.

På en pressträff i måndags eftermiddags presenterade Socialdemokraterna sina tio mest prioriterade vallöften inför den kommande mandatperioden. De tio löftena handlar om flera olika frågor med en tydlig tonvikt på att stärka och utveckla den kommunala välfärden. – Välfärden i allmänhet och skolan i synnerhet har varit utsatt för stora nedskärningar under mandatperioden. Vi socialdemokrater…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna presenterar stora satsningar på skola och utbildning

Under parollen ”vårt Lund kan bättre” presenterade Socialdemokraterna igår sina vallöften för att Lunds kommun ska återta sin plats som Sveriges främsta kunskaps- och utbildningskommun.

Under torsdagseftermiddagen presenterade Socialdemokraterna sina vallöften vad gäller skola och utbildning. Förslagen görs för att vända den borgerliga nedskärningspolitiken till satsningar på skola och utbildning. Sedan det liberalledda styret tillträdde har antalet lärare i grundskolan blivit väsentligt färre, trots att eleverna har blivit 600 fler. Detta menar Socialdemokraternas Anders Almgren gör att Lunds kommun sticker…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Pendlarkort som löneförmån

Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill erbjuda anställda i Lunds kommun pendlarkort som löneförmån.

Ett av målen i kommunens program för ekologisk hållbar utveckling, Lundaeko, är att minska utsläppen från trafiken med 90% mellan 2010 och 2030. Klimatpolitiska rådet i Lund efterlyser nya styrmedel för att lyckas med den målsättningen. Att ersätta biltrafik med kollektivtrafikresande bland pendlare i större utsträckning är helt centralt för att nå målsättningen. I ett…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att nationerna ska kunna ha öppet fler dagar i veckan

Socialdemokraterna vill att kommunen prövar en timmes längre öppethållande på krogar, pubar och nationer där så är möjligt, samt ger nationerna möjlighet till alkoholtillstånd fler dagar i veckan. Det föreslår de idag.

Socialdemokraterna vill att Lund ska vara en kommun rik på attraktiviteter och nöjen samt Sveriges i särklass bästa studentstad. Därför har partiet vid flera tillfällen förordat satsningar för att stödja kulturlivet, den kreativa sektorn och förbättra förutsättningarna för krögare. Socialdemokraterna föreslog exempelvis avgiftsfritt för restaurangernas uteserveringar långt innan pandemin, när övriga partier äntligen ställde sig…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Gör Lund till en fristad för forskare och studenter som flyr kriget i Ukraina

Lunds universitet har flaggat för att allt fler ukrainska studenter och forskare kommer att höra av sig direkt till Lunds universitet i syfte att söka sig till Lunds kommun till följd av den ryska invasionen av Ukraina. Universitetet har redan mött utmaningar vad gäller den pressade bostadssituationen i Lund. Socialdemokraterna menar att Lunds kommun bör…

Läs mer
Lina Olsson

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för fler seniorer och unga

Ta ett nytt grepp kring avgiftsfri kollektivtrafik så att seniorkortet omfattar alla över 70 år och så att unga mellan 16 och 19 år erbjuds fria kollektivtrafikresor i hela Skåne. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

”Fri buss för 70 plus” var ett vallöfte som Socialdemokraterna i Lund lanserade för redan fyra år sedan. Med förslaget ville de att Lunds kommun skulle utöka seniorkortet för busstrafiken så att den skulle omfatta alla över 70 år. Idag är kravet att man ska vara 75 år för att få fria resor. Men trots…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för passhantering

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för att ta hand om passhantering. Det föreslår Socialdemokraterna i Lund i en ny skrivelse.

Väntetiderna för ett nytt pass i Sverige är i dagsläget orimligt långa. Detta är inte unikt för Sverige, läget påminner i mångt och mycket om hur det är i Norge och Finland. Men Danmark har provat en annan modell än Sverige. En modell som har kortat väntetiderna avsevärt. Medan lundaborna får vänta på en passtid…

Läs mer
facebook Twitter Email