Visar alla poster med taggen:Anders Almgren

Sebastian Jaktling

Pendlarkort som löneförmån

Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill erbjuda anställda i Lunds kommun pendlarkort som löneförmån.

Ett av målen i kommunens program för ekologisk hållbar utveckling, Lundaeko, är att minska utsläppen från trafiken med 90% mellan 2010 och 2030. Klimatpolitiska rådet i Lund efterlyser nya styrmedel för att lyckas med den målsättningen. Att ersätta biltrafik med kollektivtrafikresande bland pendlare i större utsträckning är helt centralt för att nå målsättningen. I ett…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att nationerna ska kunna ha öppet fler dagar i veckan

Socialdemokraterna vill att kommunen prövar en timmes längre öppethållande på krogar, pubar och nationer där så är möjligt, samt ger nationerna möjlighet till alkoholtillstånd fler dagar i veckan. Det föreslår de idag.

Socialdemokraterna vill att Lund ska vara en kommun rik på attraktiviteter och nöjen samt Sveriges i särklass bästa studentstad. Därför har partiet vid flera tillfällen förordat satsningar för att stödja kulturlivet, den kreativa sektorn och förbättra förutsättningarna för krögare. Socialdemokraterna föreslog exempelvis avgiftsfritt för restaurangernas uteserveringar långt innan pandemin, när övriga partier äntligen ställde sig…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Gör Lund till en fristad för forskare och studenter som flyr kriget i Ukraina

Lunds universitet har flaggat för att allt fler ukrainska studenter och forskare kommer att höra av sig direkt till Lunds universitet i syfte att söka sig till Lunds kommun till följd av den ryska invasionen av Ukraina. Universitetet har redan mött utmaningar vad gäller den pressade bostadssituationen i Lund. Socialdemokraterna menar att Lunds kommun bör…

Läs mer
Lina Olsson

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för fler seniorer och unga

Ta ett nytt grepp kring avgiftsfri kollektivtrafik så att seniorkortet omfattar alla över 70 år och så att unga mellan 16 och 19 år erbjuds fria kollektivtrafikresor i hela Skåne. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

”Fri buss för 70 plus” var ett vallöfte som Socialdemokraterna i Lund lanserade för redan fyra år sedan. Med förslaget ville de att Lunds kommun skulle utöka seniorkortet för busstrafiken så att den skulle omfatta alla över 70 år. Idag är kravet att man ska vara 75 år för att få fria resor. Men trots…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för passhantering

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för att ta hand om passhantering. Det föreslår Socialdemokraterna i Lund i en ny skrivelse.

Väntetiderna för ett nytt pass i Sverige är i dagsläget orimligt långa. Detta är inte unikt för Sverige, läget påminner i mångt och mycket om hur det är i Norge och Finland. Men Danmark har provat en annan modell än Sverige. En modell som har kortat väntetiderna avsevärt. Medan lundaborna får vänta på en passtid…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill inrätta ett särskilt Smörlyckanråd

Socialdemokraterna föreslår att kommunen inrättar ett särskilt råd för idrottsföreningarna som har verksamhet på Smörlyckans IP. Detta för att kommunen ska få till en strukturerad dialog med föreningar om Smörlyckans framtid.

Smörlyckan pekas ut som ett möjligt alternativ för placeringen av Lunds nya universitetssjukhus. Skulle så bli fallet måste de idrottsverksamheter som idag finns på Smörlyckans IP få nya hemvister. Detta kräver att Lunds kommun arbetar nära de berörda föreningarna så att de ersättningsalternativ som så fall krävs är förankrade och framtagna tillsammans med idrottsföreningarna. Därför…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna i Lund har fastställt sin kommunfullmäktigelista

Under lördagen beslutade Socialdemokraterna i Lund om sina kandidater till gruppledare i de kommunala nämnderna och styrelserna samt fastställt sin kommunfullmäktigelista.

Under lördagen höll Socialdemokraterna i Lund i årsmöte. Där fastställde partiets medlemmar sin kommunfullmäktigelista. Likaså beslutade mötet om partiets kandidater till gruppledare i samtliga kommunala nämnder och styrelser. Bland namnen på listan återfinns såväl kandidater med lång erfarenhet av kommunpolitik som kandidater som väljs in för första gången. — Det är roligt att kunna presentera…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Nu krävs konkreta åtgärder så att fler lundaelever får gå i kommunens gymnasieskolor

I fredags har organisationen ”Skånes kommuner” sagt ja till att se om det finns förutsättningar för att ta fram ett förslag om att vissa gymnasieprogram ska kunna undantas Fritt sök. Socialdemokraterna i Lund välkomnar utredningen, men menar att det tagit alldeles för lång tid och inte är tillräckligt konkret.

Skånes kommuners styrelse har sagt ja till att studera om det finns förutsättningar för att ta fram ett förslag om att vissa program ska kunna undantas från Fritt sök. Gymnasiesamarbetet Fritt sök är ett samverkansavtal mellan kommuner i hela Skåne och västra Blekinge som ger elever rätt att söka till gymnasiet inom hela området. Socialdemokraterna…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att medborgare och brukare kompenseras när servicen begränsas till följd av pandemin

Kommunens välfärd och dess tjänster begränsas under rådande pandemi. Därför vill Socialdemokraterna att drabbade invånare kompenseras, vilket de föreslår i en skrivelse idag.

Den rådande pandemin har lett till att den kommunala servicen i många fall har begränsats eller i vissa fall helt och hållet stängts ner. Till exempel har många vårdnadshavare med barn i förskolan den senaste tiden uppmanats att hålla barnen hemma då det är ont om personal. Samtidigt får de inte någon nedsatt avgift för…

Läs mer
Lina Olsson

Låt lärarna ägna sig åt undervisning – inte administration!

Socialdemokraterna vill att lärare och övrig pedagogisk personal får en väsentligt mindre administrativ börda. Det föreslår de i en motion till kommunfullmäktige.

Många lärare och annan pedagogisk personal inom skolan har idag en hög arbetsbelastning. En del av detta handlar om en stor administrativ börda och krav på dokumentation som tar tid från den pedagogiska personalens huvuduppdrag. En del av dokumentationen regleras i nationella lagar, råd och riktlinjer medan andra dokumentationskrav är skapade av kommunerna själva. Den…

Läs mer
facebook Twitter Email