Visar alla poster med taggen:Anders Almgren

Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att nationerna ska kunna ha öppet fler dagar i veckan

Socialdemokraterna vill att kommunen prövar en timmes längre öppethållande på krogar, pubar och nationer där så är möjligt, samt ger nationerna möjlighet till alkoholtillstånd fler dagar i veckan. Det föreslår de idag.

Socialdemokraterna vill att Lund ska vara en kommun rik på attraktiviteter och nöjen samt Sveriges i särklass bästa studentstad. Därför har partiet vid flera tillfällen förordat satsningar för att stödja…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Gör Lund till en fristad för forskare och studenter som flyr kriget i Ukraina

Lunds universitet har flaggat för att allt fler ukrainska studenter och forskare kommer att höra av sig direkt till Lunds universitet i syfte att söka sig till Lunds kommun till…

Läs mer
Lina Olsson

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för fler seniorer och unga

Ta ett nytt grepp kring avgiftsfri kollektivtrafik så att seniorkortet omfattar alla över 70 år och så att unga mellan 16 och 19 år erbjuds fria kollektivtrafikresor i hela Skåne. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

”Fri buss för 70 plus” var ett vallöfte som Socialdemokraterna i Lund lanserade för redan fyra år sedan. Med förslaget ville de att Lunds kommun skulle utöka seniorkortet för busstrafiken…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för passhantering

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för att ta hand om passhantering. Det föreslår Socialdemokraterna i Lund i en ny skrivelse.

Väntetiderna för ett nytt pass i Sverige är i dagsläget orimligt långa. Detta är inte unikt för Sverige, läget påminner i mångt och mycket om hur det är i Norge…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill inrätta ett särskilt Smörlyckanråd

Socialdemokraterna föreslår att kommunen inrättar ett särskilt råd för idrottsföreningarna som har verksamhet på Smörlyckans IP. Detta för att kommunen ska få till en strukturerad dialog med föreningar om Smörlyckans framtid.

Smörlyckan pekas ut som ett möjligt alternativ för placeringen av Lunds nya universitetssjukhus. Skulle så bli fallet måste de idrottsverksamheter som idag finns på Smörlyckans IP få nya hemvister. Detta…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna i Lund har fastställt sin kommunfullmäktigelista

Under lördagen beslutade Socialdemokraterna i Lund om sina kandidater till gruppledare i de kommunala nämnderna och styrelserna samt fastställt sin kommunfullmäktigelista.

Under lördagen höll Socialdemokraterna i Lund i årsmöte. Där fastställde partiets medlemmar sin kommunfullmäktigelista. Likaså beslutade mötet om partiets kandidater till gruppledare i samtliga kommunala nämnder och styrelser. Bland namnen…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Nu krävs konkreta åtgärder så att fler lundaelever får gå i kommunens gymnasieskolor

I fredags har organisationen ”Skånes kommuner” sagt ja till att se om det finns förutsättningar för att ta fram ett förslag om att vissa gymnasieprogram ska kunna undantas Fritt sök. Socialdemokraterna i Lund välkomnar utredningen, men menar att det tagit alldeles för lång tid och inte är tillräckligt konkret.

Skånes kommuners styrelse har sagt ja till att studera om det finns förutsättningar för att ta fram ett förslag om att vissa program ska kunna undantas från Fritt sök. Gymnasiesamarbetet…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att medborgare och brukare kompenseras när servicen begränsas till följd av pandemin

Kommunens välfärd och dess tjänster begränsas under rådande pandemi. Därför vill Socialdemokraterna att drabbade invånare kompenseras, vilket de föreslår i en skrivelse idag.

Den rådande pandemin har lett till att den kommunala servicen i många fall har begränsats eller i vissa fall helt och hållet stängts ner. Till exempel har många vårdnadshavare med…

Läs mer
Lina Olsson

Låt lärarna ägna sig åt undervisning – inte administration!

Socialdemokraterna vill att lärare och övrig pedagogisk personal får en väsentligt mindre administrativ börda. Det föreslår de i en motion till kommunfullmäktige.

Många lärare och annan pedagogisk personal inom skolan har idag en hög arbetsbelastning. En del av detta handlar om en stor administrativ börda och krav på dokumentation som tar tid…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Anlägg temalekplatser i Lunds kommun

Malmö stad har under flera år anlagt så kallade temalekplatser som varit mycket uppskattade. Lekplatser som lockar besökare såväl från den egna staden som från hela Skåne. Nu vill Socialdemokraterna att Lunds kommun tar efter och anlägger temalekplatser runt om i kommunen.

Lek, fysisk aktivitet och utevistelse är viktiga aktiviteter för barns fysiska utveckling. Men det bidrar dessutom i hög grad till att stimulera till kreativitet, mental utveckling och socialt samspel med…

Läs mer
facebook Twitter Email