Visar alla poster med taggen:Barn och unga

Sebastian Jaktling

Inför ett särskilt föreningsbidrag för 21–25 åringar

Lunds kommun har idag ett föreningsbidrag som gäller barn och unga mellan 7–20 år. Nu föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun inför ett särskilt föreningsbidrag för unga mellan 21–25 år, vilket skulle innebära att kommunen erbjuder föreningsstöd till samma åldersgrupp som till exempel Riksidrottsförbundet.

Lunds kommuns föreningsbidrag till barn och unga riktar sig i dagsläget till åldersgruppen 7–20 år. Många kommuner, och Riksidrottsförbundet, har föreningsbidrag som riktar sig till åldersgruppen 7–25 år. Socialdemokraterna går…

Läs mer
Jens Ohlsson

Återinför den fria frukten i Lunds skolor

I ett lundaförslag till barn- och skolnämnden föreslås att Lunds kommuns skolor erbjuder eleverna fri frukt, något som avskaffats av det borgerliga styret under mandatperioden. Socialdemokraterna kommer föreslå att lundaförslaget bifalls.

Under mandatperioden 2014–2018 införde det dåvarande socialdemokratiskt ledda styret att samtliga kommunala skolor ska erbjuda eleverna fri frukt. En reform som den så kallade Lundakvintetten avskaffat till följd av de…

Läs mer
Lina Olsson

Bygg ut kommunens sommarkolloverksamhet

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun bygger ut sommarkolloverksamheten i syfte att erbjuda fler barn tillgång till en aktiv fritid under sommarlovet. Det föreslår de i en motion till Lunds kommunfullmäktige.

I Lunds kommun har Fältgruppen under flera somrar anordnat sommarkollo. Kultur- och fritidsnämnden har även erbjudit barn i Lunds kommun en dagkollovistelse på sommaren på Habo gård. Detta är något…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Anlägg temalekplatser i Lunds kommun

Malmö stad har under flera år anlagt så kallade temalekplatser som varit mycket uppskattade. Lekplatser som lockar besökare såväl från den egna staden som från hela Skåne. Nu vill Socialdemokraterna att Lunds kommun tar efter och anlägger temalekplatser runt om i kommunen.

Lek, fysisk aktivitet och utevistelse är viktiga aktiviteter för barns fysiska utveckling. Men det bidrar dessutom i hög grad till att stimulera till kreativitet, mental utveckling och socialt samspel med…

Läs mer
Elfva Barrio

Stärk barnens inflytande i Lunds kommun

Lunds kommuns strategi för att stärka barnens rättigheter antogs av kommunfullmäktige 2012, sedan dess har mycket hunnit hända. Därför föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige att strategin uppdateras och ses över.

2012 antog kommunfullmäktige i Lund strategin ”Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun”. Sedan dess har mycket hänt i Lunds kommun, men också i världen i…

Läs mer
Elfva Barrio

Stärk det drogförebyggande och uppsökande arbetet

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska stärka det drogförebyggande och uppsökande arbetet. Detta föreslår Socialdemokraterna idag i en motion till kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska göra mer för att stärka arbetet mot alkohol och narkotika. Samhälleligt förebyggande arbete, uppsökande verksamhet och tidiga insatser hindrar att unga personer leds in…

Läs mer
facebook Twitter Email