Visar alla poster med taggen:Brunnshög

Pixaby

Utred ett utomhusbad på Brunnshög

När kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 28 april ska nämnden ta ställning till ett lundaförslag om ett utomhusbad på Brunnshög. Socialdemokraterna ställer sig positiva till förslaget och vill att ett nytt utomhusbad utreds.

Filip Larsson har skrivit ett lundaförslag där han föreslår att kommunen ska bygga ett utomhusbad på Brunnshög. När kultur- och fritidsnämnden ska behandla lundaförslaget den 28 april är tjänstepersonernas förslag…

Läs mer
facebook Twitter Email