Visar alla poster med taggen:budget

Ali Jehad

Fem miljoner i ett konjunkturstöd till idrotten

Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår ett särskilt konjunkturstöd till idrotten om sammanlagt fem miljoner kronor. Stödet är tänkt att fördelas till elitidrotten men också möjliggöra ytterligare stöd till föreningar som idag får lokalkompensationsbidrag.

Förenings- och idrottslivet har knappt hunnit återhämta sig från pandemins effekter när nästa kris slog till. Föreningslivet har tydligt signalerat om ett tufft ekonomiskt läge vilket i slutändan kan påverka…

Läs mer
Ali Jehad

Stärkta satsningar på välfärden i budget för 2023

På en pressträff under måndagsmorgonen presenterade Lunds styrande partier Socialdemokraterna och Moderaterna ett antal justeringar i sitt förslag på budget för 2023 för att ytterligare stärka och utveckla kommunens verksamhet. Med de gjorda förändringarna meddelar Vänsterpartiet att de kommer stötta styrets förslag i andrahand.

Under måndagsmorgonen presenterade Lunds styrande partier Socialdemokraterna och Moderaterna fyra förändringar i sitt budgetförslag. Förändringarna som görs är bland annat ett förskolelyft på 7 miljoner kronor och 8 miljoner kronor…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver mer resurser till förskolor och grundskolor

Under tisdagskvällen hanterar barn- och skolnämnden sin internbudget. Socialdemokraterna varnar för att det liggande förslaget inte kommer att räcka till för att möta skolans utmaningar.

På sitt sammanträde tisdagen den 14e december kommer barn- och skolnämnden att fatta beslut om sin internbudget för 2022. Förslaget som ska hanteras saknar tillräckliga resurser för att hantera förskolans…

Läs mer
Lina Olsson

En budget för ökad rättvisa, hållbarhet och kvalitet

Tidigare idag presenterade Socialdemokraterna sitt förslag på budget för perioden 2022 – 2024. Partiet fokuserar på att främja en ökad rättvisa, hållbarhet och kvalitet i den kommunala organisationen.

Under parollen ”En budget för ökad rättvisa, hållbarhet och kvalitet” presenterade Socialdemokraterna tidigare idag sitt förslag på budget för 2022 – 2024. De menar att fokus måste nligga på att…

Läs mer
Elfva Barrio

Stora satsningar på kultur- och fritidsnämnden

På en pressträff idag har Socialdemokraterna tillsammans med Lundakvintetten presenterat en gemensam budget för kultur- och fritidsnämnden för 2022. En budget som innehåller satsningar om totalt 15,6 miljoner kronor.

Lunds kommun bedriver en omfattande kultur- och fritidsverksamhet, framförallt för barn och unga. I en gemensam överenskommelse har Socialdemokraterna och den så kallade Lundakvintetten idag presenterat ett gemensamt budgetförslag för…

Läs mer
Lina Olsson

En tilläggsbudget för att stärka och utveckla välfärden

Socialdemokraterna har länge påpekat behovet av att satsa mer pengar i den kommunala välfärden. Mot bakgrund av det prognostiserade överskottet för Lunds kommuns överskott föreslår nu Socialdemokraterna en tilläggsbudget där sammanlagt 145 miljoner kronor tillförs välfärden redan i år.

Lunds kommun gick 2020 med ett historiskt stort överskott, totalt 423 miljoner kronor. Anledningen till detta är i huvudsak det historiskt stora ekonomiska stöd som den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterade…

Läs mer
Lina Olsson

Lundakvintetten tar inte friskolornas ekonomi på allvar

Socialdemokraternas föreslog i januari att kommunen ska teckna avtal med de fristående skolaktörerna för att få ta del av uppgifter om bland annat deras elevunderlag. Detta för att kommunen ska kunna säkerställa att friskolorna får de resurser de har rätt till. Nu begraver det borgerliga styret detta i en lång utredning.

Socialdemokraternas förslag ”En rättvis finansiering till alla skolor” behandlades på kommunstyrelsen under onsdagen. Socialdemokraternas förslag var att Lunds kommun skulle agera för att få ut uppgifter om bland annat elevunderlag…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver mer pengar till skolan

Socialdemokraterna kräver mer pengar och konkreta mål om att minska barngruppernas storlek i förskolan och klasstorlekarna i grundskolan när barn- och skolnämnden den 19 januari ska besluta om sin budget.

Barn- och skolnämnden ska den 19 januari besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2021. I kommunfullmäktige i november lyckades oppositionen sätta stopp för nya nedskärningarna i grundskolan och förskolan 2021….

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill minska klasstorlekarna i hela kommunen

Socialdemokraterna vill att barn- och skolförvaltningen får i uppdrag att minska klasstorlekarna i kommunens skolor. Detta kommer Socialdemokraterna föreslå när barn- och skolnämnden sammanträder den 15 december.

Barn- och skolnämnden ska tisdag kväll behandla ett förslag om att minska klasstorlekarna i kommunala skolor. Det borgerliga minoritetsstyret föreslår att nämnden ska besluta om att minska klasstorlekarna i tätorterna…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Effektiviseringskravet för Lunds grundskolor och förskolor slopas

Under perioden 2021-2023 slopas effektivisering för Lunds kommuns grundskolor och förskolor. Detta efter att en majoritet i kommunfullmäktige beslutade för socialdemokraternas förslag, detta innebär en ekonomisk förstärkning med nära 30 miljoner kronor.

Under onsdagen inledde kommunfullmäktige i Lund sin budgetbehandling för perioden 2021-2023. Efter några timmars förseningar antogs en budget för barn- och skolnämnden helt utan krav på så kallade effektiviseringar. Detta…

Läs mer
facebook Twitter Email