Visar alla poster med taggen:Coronapandemin

Elfva Barrio

Erbjud extra undervisning för elever i gymnasiet och vuxenutbildning

Den långa tiden av distansundervisning har påverkat en del elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen negativt. De rödgrönrosa partierna föreslår nu gemensamt att utbildningsnämnden tillsätter en särskild projektgrupp för att erbjuda extra undervisning under våren och sommaren för de elever som är i behov av det.

Under det senaste året har mycket av undervisningen på gymnasiet och vuxenutbildningen skett på distans på grund av den pågående coronapandemin. Enligt de rapporter som gjorts till utbildningsnämnden har detta hanterats på ett föredömligt vis. Trots detta har distansundervisningen inneburit negativa effekter för eleverna. Särskilt för de som haft låga meritvärden eller dåliga förutsättningar att…

Läs mer
Pixaby

Socialdemokraterna föreslår pandemistöd åt föreningslivet

Socialdemokraterna tycker att Lunds kommun ska avsätta 3,5 miljoner kronor i pandemistöd till föreningslivet. Detta föreslår de i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Under hösten avsatte kommunstyrelsen i bred enighet ett stöd till idrottsföreningarna på totalt 3,5 miljoner kronor. Efter detta har ytterligare ett stöd arbetats fram som kompensation för stora idrottsevenemang som ställts in, detta stöd var på totalt 2 miljoner kronor. Lunds kommun har fått kritik från föreningslivet att stödet riktats enbart till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna menar…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Kommunen behöver hjälpa restaurangnäringen att överleva

I ljuset av de nödrop som återigen kommer från restaurangerna i Lund kräver Socialdemokraterna ett nytt kommunalt stödpaket för att hjälpa dem att överleva. I ett nytt förslag kräver de hyresfritt för restaurangerna som hyr av kommunen fram till och med februari.

Idag har vi kunnat ta del av ytterligare nödrop från restaurangerna i Saluhallen. Tidigare har flera andra restauranger hört av sig till kommunen och bett om hjälp. Socialdemokraterna riktar nu kritik mot Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, och övriga i Lundakvintetten för att de inte agerat tidigare trots propåer och förslag från såväl restaurangerna som…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Lunds borgerliga styre fortsätter hindra beslut om pandemistöd till kvinno- och tjejjourer

Redan i april föreslog Socialdemokraterna genom Lina Olsson (S) att Lunds kommun skulle betala ut ett tillfälligt extra stöd till kvinno- och tjejjourerna i kommunen. Men något beslut har inte fattats, istället har det förhalats och skickats runt mellan flera kommunala instanser. Något som får skarp kritik från Socialdemokraterna.

Redan i mars framgick det att våldet i nära relationer i Lunds kommun ökade när pandemin tvingat människor att spendera mer tid i hemmen. Statistiken visade att det ökade med 50 % i Lunds kommun jämfört med samma månad förra året. Därför tog Socialdemokraterna ett initiativ och föreslog att kommunstyrelsen ska betala ut ett tillfälligt…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Endast Socialdemokraterna och Moderaterna vill stötta LUGI Handboll i krisen

LUGI Handboll bad redan innan sommaren om ekonomiskt stöd med anledning av de negativa effekterna som den pågående pandemin medfört. Under gårdagens kommunstyrelse var det endast Socialdemokraterna och Moderaterna som röstade för att bevilja LUGI Handboll ett stöd. Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot kommunstyrelsens beslut att inte bevilja LUGI Handbolls ansökan om ekonomiskt stöd. Socialdemokraterna…

Läs mer
facebook Twitter Email