Visar alla poster med taggen:Coronapandemin

Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver att medborgare kompenseras för bristerna i välfärden under pandemin

Välfärdsservicen har brustit i sviterna av pandemin. Socialdemokraterna föreslår ännu en gång att vårdnadshavare och brukare kompenseras för den begränsade välfärden i två skrivelser till barn- och skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden

Med motivering utifrån det rådande läget har välfärdsservicen varit begränsad de senaste åren jämfört med normala fall. Socialdemokraterna menar att medborgare bör kompenseras när kommunens utbud och tjänster begränsas. Detta…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna kräver att välfärdssatsningar inkluderas i ”coronapaketet”

Socialdemokraterna välkomnar det lokala ”coronapaket” som kommunkontoret föreslår för att lindra konsekvenserna av pandemin för det lokala näringslivet. Däremot kräver de att åtgärdspaketet även inkluderar omfattande satsningar på välfärden.

Under onsdagen ska kommunstyrelsen fatta beslut om nya lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin under 2022. Ett förslag som tagits fram efter initiativ av bland annat Socialdemokraterna, men…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att medborgare och brukare kompenseras när servicen begränsas till följd av pandemin

Kommunens välfärd och dess tjänster begränsas under rådande pandemi. Därför vill Socialdemokraterna att drabbade invånare kompenseras, vilket de föreslår i en skrivelse idag.

Den rådande pandemin har lett till att den kommunala servicen i många fall har begränsats eller i vissa fall helt och hållet stängts ner. Till exempel har många vårdnadshavare med…

Läs mer
Pixaby

Väktare som slår vakt om gemenskap

Att erbjuda coronaanpassad kultur kan bidra till att stärka kommunens attraktivitet och besöksnäring i en tuff tid. Nattväktare kan skapa välkomnande, inkluderande och trygga tillställningar som uppmuntrar spontanitet och mer rörelse i staden.

En tidigare mångårig tradition var det nattväktarrop som ljöd i den lundensiska sommarnatten. 2014 kunde lundabor och andra besökare för tjugonde året i rad, under en vecka i juni, varje…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver utökade resurser till skolan i kommunens nya coronapaket

Sammanlagt 30 miljoner kronor mer till skolan, det kräver Socialdemokraterna inför att kommunstyrelsen på onsdag ska fatta beslut om nästa åtgärdspaket för att lindra konsekvenserna av den pågående pandemin.

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott fattat beslut om förslag på ett nytt åtgärdspaket för att ytterligare lindra konsekvenserna av den pågående pandemin. I förslaget från tjänstepersonerna på åtgärdspaketet ingår bland annat…

Läs mer
Lina Olsson

Politiken måste ta ansvar för att säkerställa en smittsäker skolmiljö

I såväl barn- och skolnämnden som utbildningsnämnden har Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag om att säkerställa en smittsäker skolmiljö röstats ner. Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot besluten. I början…

Läs mer
Lina Olsson

Det är politikens ansvar att åtgärda utbildningsskulden till följd av pandemin

Till följd av pandemin och fjärrundervisningen riskerar var tionde elev i årskurs 3 på gymnasiet att inte ta examen. Socialdemokraterna understryker att det är politikens ansvar att skapa förutsättningar för…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Lunds kommun behöver stötta den lokala restaurangnäringen

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun med anledning av pandemin ska erbjuda de restauranger som hyr lokaler av Lunds kommun tillfälligt hyresfritt. Kommunstyrelsen ska under onsdagen den 3 mars behandla Socialdemokraternas förslag, men än så länge har Lundakvintetten sagt nej till förslaget.

Restaurangnäringen är hårt prövad, inte minst till följd av de restriktioner som för närvarande gäller för restauranger och caféer. Flera av de restriktioner som nu gäller för restaurangnäringen har kritiserats…

Läs mer
Lina Olsson

Erbjud extra undervisning för elever i gymnasiet och vuxenutbildning

Den långa tiden av distansundervisning har påverkat en del elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen negativt. De rödgrönrosa partierna föreslår nu gemensamt att utbildningsnämnden tillsätter en särskild projektgrupp för att erbjuda extra undervisning under våren och sommaren för de elever som är i behov av det.

Under det senaste året har mycket av undervisningen på gymnasiet och vuxenutbildningen skett på distans på grund av den pågående coronapandemin. Enligt de rapporter som gjorts till utbildningsnämnden har detta…

Läs mer
Pixaby

Socialdemokraterna föreslår pandemistöd åt föreningslivet

Socialdemokraterna tycker att Lunds kommun ska avsätta 3,5 miljoner kronor i pandemistöd till föreningslivet. Detta föreslår de i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Under hösten avsatte kommunstyrelsen i bred enighet ett stöd till idrottsföreningarna på totalt 3,5 miljoner kronor. Efter detta har ytterligare ett stöd arbetats fram som kompensation för stora idrottsevenemang som…

Läs mer
facebook Twitter Email