Visar alla poster med taggen:ekonomi

Lina Olsson

Lundakvintetten tar inte friskolornas ekonomi på allvar

Socialdemokraternas föreslog i januari att kommunen ska teckna avtal med de fristående skolaktörerna för att få ta del av uppgifter om bland annat deras elevunderlag. Detta för att kommunen ska kunna säkerställa att friskolorna får de resurser de har rätt till. Nu begraver det borgerliga styret detta i en lång utredning.

Socialdemokraternas förslag ”En rättvis finansiering till alla skolor” behandlades på kommunstyrelsen under onsdagen. Socialdemokraternas förslag var att Lunds kommun skulle agera för att få ut uppgifter om bland annat elevunderlag från friskolorna. Detta som en reaktion på en dom i kammarrätten i Göteborg som fastställde att friskolorna inte lyder under offentlighetsprincipen, något som har fått…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna föreslår ett samtyckesavtal med friskolorna om sekretessbelagda uppgifter

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna att ett samtyckesavtal mellan friskolorna och kommunen träffas om sekretessbelagda uppgifter. Detta för att samtliga skolor ska kunna få den finansiering de har rätt till.

Under mandatperioden 2014-2018 infördes ett nytt resursfördelningssystem till grundskolorna och förskolorna i Lunds kommun. Den tidigare direkta skolpengen ersattes med två olika delar, ett grundbelopp som är samma för alla samt en del som fördelas bland annat utifrån socioekonomiska aspekter. Detta gäller för såväl de kommunala som de fristående skolorna. Enligt en dom i kammarrätten…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Kommunen behöver hjälpa restaurangnäringen att överleva

I ljuset av de nödrop som återigen kommer från restaurangerna i Lund kräver Socialdemokraterna ett nytt kommunalt stödpaket för att hjälpa dem att överleva. I ett nytt förslag kräver de hyresfritt för restaurangerna som hyr av kommunen fram till och med februari.

Idag har vi kunnat ta del av ytterligare nödrop från restaurangerna i Saluhallen. Tidigare har flera andra restauranger hört av sig till kommunen och bett om hjälp. Socialdemokraterna riktar nu kritik mot Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, och övriga i Lundakvintetten för att de inte agerat tidigare trots propåer och förslag från såväl restaurangerna som…

Läs mer
Socialdemokraterna

Bättre ekonomi och nya insatser för lundapensionärerna

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg, som är en viktig del i att bygga samhället starkare och öka tryggheten för landets pensionärer. Satsningar som får konkret effekt för lundapensionärerna.

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra för landets äldre, så att fler kan leva på sin pension och färre bli fattiga när de blir pensionärer. Nu levererar regeringen på löftet och presenterar satsningar i budgetpropositionen för 2020 med sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för länets och landets äldre.  Sänkt skatt för personer över…

Läs mer
Sebastian Jaktling

En budget för ett bättre och mer hållbart Lund

Under två dagar debatterades budgeten för Lunds kommun 2018 och planeringsförutsättningar för åren 2018-2020. Den budget som vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet presenterade vann gehör till 99,9 % i kommunfullmäktige.

Lund är Sveriges ledande kunskapskommun och har unikt goda förutsättningar. Dessa förutsättningar ska vi på allvar ta till vara på och göra en redan bra kommun ännu bättre. Vårt gemensamma mål är att skapa ett framtidens Lund som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Ett Lund med riktigt bra förskola, skola och äldreomsorg, rikt…

Läs mer
facebook Twitter Email