Visar alla poster med taggen:elevhälsa

Pixaby

Inför ett screeningprogram för psykisk hälsa i skolan

Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är ett stort samhällsproblem. För att stärka det förebyggande arbetet vill Socialdemokraterna införa ett screeningprogram för psykisk hälsa i gymnasiet och i grundskolan.

I en motion till kommunfullmäktige har idag Socialdemokraterna föreslagit att ett screeningprogram för ungas psykiska hälsa införs i kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Screeningprogrammet ska vara ett verktyg för att tidigare kunna upptäcka psykisk ohälsa så att rätt åtgärder kan sättas in tidigt. Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga. Enligt Folkhälsomyndigheten ökade…

Läs mer
Sebastian Persson

Vad händer med satsningarna på elevhälsan i grundskolan?

Gemensamt över blockgränserna gjordes stora satsningar på elevhälsan i såväl grund- som gymnasieskolan. Nu efterfrågar Socialdemokraterna besked om vad som händer med arbetet i barn- och skolnämnden.

Andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats sedan mitten av 1980-talet sett över hela landet. Vi vet också att nästan hälften av Sveriges 15-åringar har denna typ av besvär. Därför är arbetet med elevhälsan i grundskolan av oerhört stor vikt. Därför avsatte bland annat Socialdemokraterna en särskilda resurser för att stärka…

Läs mer
facebook Twitter Email