Visar alla poster med taggen:Fanny Johansson

Ali Jehad

Socialdemokraterna får gehör för sitt förslag om debitering av förskoleavgiften

Barn- och skolnämnden beslutade igår i enlighet med Socialdemokraternas förslag om delad förskoleavgift för föräldrar som inte är folkbokförda på samma adress.

För snart två år sedan skickade Lina Olsson (S) in en motion där det föreslogs att en utredning av ett system för debitering av förskoleavgiften där normen är att de vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adressdelar på avgiften. Detta för att ta hänsyn till familjekonstellationer där vårdnadshavare är separerade. I ärendet inkluderas även…

Läs mer
Ali Jehad

Socialdemokraterna vill tillföra 37 miljoner kronor till grundskolan och förskolan

Barn- och skolnämnden har ett prognostiserat överskott på 37 miljoner kronor. Socialdemokraterna kräver nu att barn- och skolnämnden får använda hela sitt förväntade överskott för att stärka upp grundskolan, förskolan och fritidshemsverksamheten.

På tisdagen sammanträder barn- och skolnämnden och en av frågorna som ska debatteras är fördelning av resurser till bland annat grundsärskolan och grundskolan. Socialdemokraterna går nu fram med ett krav om att hela nämndens överskott på 37 miljoner kronor ska disponeras av nämnden. – Den borgerliga nedskärningspolitiken har satt djupa spår inom skolan. Till exempel…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Inför ett särskilt föreningsbidrag för 21–25 åringar

Lunds kommun har idag ett föreningsbidrag som gäller barn och unga mellan 7–20 år. Nu föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun inför ett särskilt föreningsbidrag för unga mellan 21–25 år, vilket skulle innebära att kommunen erbjuder föreningsstöd till samma åldersgrupp som till exempel Riksidrottsförbundet.

Lunds kommuns föreningsbidrag till barn och unga riktar sig i dagsläget till åldersgruppen 7–20 år. Många kommuner, och Riksidrottsförbundet, har föreningsbidrag som riktar sig till åldersgruppen 7–25 år. Socialdemokraterna går nu fram med ett förslag om att Lunds kommun ska addera ett särskilt föreningsbidrag för unga mellan 21–25 år, så att även Lunds kommun kan…

Läs mer
Lina Olsson

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för fler seniorer och unga

Ta ett nytt grepp kring avgiftsfri kollektivtrafik så att seniorkortet omfattar alla över 70 år och så att unga mellan 16 och 19 år erbjuds fria kollektivtrafikresor i hela Skåne. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

”Fri buss för 70 plus” var ett vallöfte som Socialdemokraterna i Lund lanserade för redan fyra år sedan. Med förslaget ville de att Lunds kommun skulle utöka seniorkortet för busstrafiken så att den skulle omfatta alla över 70 år. Idag är kravet att man ska vara 75 år för att få fria resor. Men trots…

Läs mer
Jens Ohlsson

Återinför den fria frukten i Lunds skolor

I ett lundaförslag till barn- och skolnämnden föreslås att Lunds kommuns skolor erbjuder eleverna fri frukt, något som avskaffats av det borgerliga styret under mandatperioden. Socialdemokraterna kommer föreslå att lundaförslaget bifalls.

Under mandatperioden 2014–2018 införde det dåvarande socialdemokratiskt ledda styret att samtliga kommunala skolor ska erbjuda eleverna fri frukt. En reform som den så kallade Lundakvintetten avskaffat till följd av de stora besparingar som genomförts i skolorna sedan 2020. När barn- och skolnämnden sammanträder den 22 mars ska ett lundaförslag om att återinföra fri frukt på…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill ha fler öppna förskolor i Lunds kommun

Den öppna förskolan är en viktig del av den kommunens välfärd. Socialdemokraterna vill att fler öppna förskolor ska placeras i kommunen. Det föreslår de i en skrivelse till barn- och skolnämnden.

Idag finns det två kommunala öppna förskolor i Lund – Söderlek på Klostergården och Fäladsfamiljen på Norra Fäladen. Socialdemokraterna understryker de öppna förskolornas roll i den kommunala välfärden och hänvisar till att vårdnadshavares behov av stöd visat sig vara stor under pandemin. För att möta vårdnadshavares behov och skapa en likvärdig tillgång till öppna förskolor…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver att medborgare kompenseras för bristerna i välfärden under pandemin

Välfärdsservicen har brustit i sviterna av pandemin. Socialdemokraterna föreslår ännu en gång att vårdnadshavare och brukare kompenseras för den begränsade välfärden i två skrivelser till barn- och skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden

Med motivering utifrån det rådande läget har välfärdsservicen varit begränsad de senaste åren jämfört med normala fall. Socialdemokraterna menar att medborgare bör kompenseras när kommunens utbud och tjänster begränsas. Detta för att se till att kommunens verksamheter ska finnas till för att tjäna ett uttalat syfte och skapa en bra tillvaro för medborgare, företag och…

Läs mer
Lina Olsson

Låt lärarna ägna sig åt undervisning – inte administration!

Socialdemokraterna vill att lärare och övrig pedagogisk personal får en väsentligt mindre administrativ börda. Det föreslår de i en motion till kommunfullmäktige.

Många lärare och annan pedagogisk personal inom skolan har idag en hög arbetsbelastning. En del av detta handlar om en stor administrativ börda och krav på dokumentation som tar tid från den pedagogiska personalens huvuduppdrag. En del av dokumentationen regleras i nationella lagar, råd och riktlinjer medan andra dokumentationskrav är skapade av kommunerna själva. Den…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill att fler familjecentraler inrättas för att garantera en jämlik kommunal service

Nyligen öppnades Lunds kommuns första familjecentral vid Fäladstorget. Socialdemokraterna vill redan nu att det planeras för inrättandet av fler centraler. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

Nyligen öppnades Lunds kommuns första familjecentral vid Fäladstorget. Denna ska agera som mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Där finns flertalet verksamheter samlade, såsom barnavårdscentral, öppen förskola, socialrådgivning och barnmorskemottagning. Socialdemokraterna vill nu att det börjar planeras för inrättandet av fler familjecentraler för att säkerställa att den kommunala servicen…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver mer resurser till förskolor och grundskolor

Under tisdagskvällen hanterar barn- och skolnämnden sin internbudget. Socialdemokraterna varnar för att det liggande förslaget inte kommer att räcka till för att möta skolans utmaningar.

På sitt sammanträde tisdagen den 14e december kommer barn- och skolnämnden att fatta beslut om sin internbudget för 2022. Förslaget som ska hanteras saknar tillräckliga resurser för att hantera förskolans och skolans utmaningar, menar Fanny Johansson (S). Totalt föreslår Socialdemokraterna att ytterligare 53 miljoner kronor tillförs barn- och skolnämnden. Socialdemokraterna föreslår satsningar så att klasstorlekarna…

Läs mer
facebook Twitter Email