Visar alla poster med taggen:föreningsliv

Pixaby

Socialdemokraterna föreslår pandemistöd åt föreningslivet

Socialdemokraterna tycker att Lunds kommun ska avsätta 3,5 miljoner kronor i pandemistöd till föreningslivet. Detta föreslår de i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Under hösten avsatte kommunstyrelsen i bred enighet ett stöd till idrottsföreningarna på totalt 3,5 miljoner kronor. Efter detta har ytterligare ett stöd arbetats fram som kompensation för stora idrottsevenemang som ställts in, detta stöd var på totalt 2 miljoner kronor. Lunds kommun har fått kritik från föreningslivet att stödet riktats enbart till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna menar…

Läs mer
facebook Twitter Email