Visar alla poster med taggen:förskola

Elfva Barrio

Inför ett modernare system för debitering av förskoleavgiften

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa ett system där separerade föräldrar delar på förskoleavgiften. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

Idag har Lunds kommun som regel att avgiften för förskola ska baseras på hushållets inkomster där barnet är folkbokfört. Socialdemokraterna menar att detta kan medföra onödigt krångel för separerade föräldrar. De föreslår i en motion till kommunfullmäktige att debiteringen av förskoleavgiften för de vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adress ska delas mellan båda…

Läs mer
Pixaby

Upprusta utemiljöerna på kommunens förskolor och skolor

Socialdemokraterna vill att ett upprustningsprogram för utemiljöerna på kommunens befintliga förskolor och skolor arbetas fram och att ekonomiska resurser avsätts för genomförandet. Det föreslår dem i en motion till kommunfullmäktige.

Lunds kommun har länge klassats som en av Sveriges bästa skolkommuner. Under flera omgångar har ambitiösa program, planer och riktlinjer för hur nya förskolor och skolor ska byggas arbetats fram i syfte att skapa mer ändamålsenliga miljöer för eleverna. Socialdemokraterna menar att ambitionen även bör omfatta kommunens befintliga skolor och förskolor. Därför föreslår de att…

Läs mer
facebook Twitter Email