Visar alla poster med taggen:Friluftsbad

Lina Olsson

Genomför en oberoende genomlysning av Högevall

Mot bakgrund av uppgifter om bristande arbetsmiljö för personalen och trygghet för badgäster kräver Socialdemokraterna idag att en oberoende genomlysning av Högevallsbadets verksamhet.

Hög personalomsättning, systematisk underbemanning och bristande säkerhet är några av de saker som lyfts fram av personalföreträdare på Högevallsbadet. Det som framkommer är till exempel allvarliga brister i säkerhetsarbetet vad…

Läs mer
Pixaby

Utred ett utomhusbad på Brunnshög

När kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 28 april ska nämnden ta ställning till ett lundaförslag om ett utomhusbad på Brunnshög. Socialdemokraterna ställer sig positiva till förslaget och vill att ett nytt utomhusbad utreds.

Filip Larsson har skrivit ett lundaförslag där han föreslår att kommunen ska bygga ett utomhusbad på Brunnshög. När kultur- och fritidsnämnden ska behandla lundaförslaget den 28 april är tjänstepersonernas förslag…

Läs mer
Lina Olsson

Förläng sommarsäsongen för friluftsbaden

I ett lundaförslag har det föreslagits att sommarsäsongen för kommunens friluftsbad ska förlängas. Socialdemokraterna, som föreslog detta redan under sommaren 2020, kommer föreslå att förslaget bifalls.

Anette Björkman har i ett lundaförslag föreslagit att sommarsäsongen för Lunds kommuns friluftsbad. Ett förslag som Socialdemokraterna föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska bifalla. – Anette Björkman har helt rätt…

Läs mer
facebook Twitter Email