Visar alla poster med taggen:Fritt sök

Sebastian Jaktling

Omförhandlingen av Fritt sök måste komma igång

Socialdemokraterna och FörNyaLund kräver i en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen att Lund fastställer direktiv för omförhandlingen av gymnasieavtalet Fritt Sök. Detta för att senast i december 2021 kunna fatta ett genomtänkt beslut om samverkansavtalets framtid. Den 2 december 2020 beslöt Lunds kommunstyrelse att omförhandla samverkansavtalet Fritt sök. Målet med de inledda dialogerna mellan Skånes kommuner…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Omförhandla Fritt Sök – ge fler lundaelever plats i kommunens gymnasieskolor

Samverkansavtalet Fritt sök för gymnasieskolorna i Skåne och delar av Blekinge skapar en utbredd undanträngningseffekt. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna och FörNyaLund (FNL) i Lund att nuvarande avtal sägs upp för omförhandling. I syfte att öka valfriheten och främja mångfalden tecknades 2009 samverkansavtalet Fritt sök mellan kommuner i Skåne och västra Blekinge. Effekterna…

Läs mer
Joakim Twete

Det är dags att införa en lundagaranti i gymnasieskolorna

En lundagaranti i Lunds kommunala gymnasieskolor var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Nu har Socialdemokraterna lämnat in en motion med förslag på en utredning av ”Fritt sök” som ska vara färdig innan årets slut.

Det är fler och fler lundabor som inte får plats på Lunds kommunala gymnasieskolor. Detta är en konsekvens av det gymnasiesamarbete som finns mellan 37 kommuner i Skåne och Blekinge. Samarbetet ”Fritt sök” innebär att de 37 kommunerna har gemensam intagning till samtliga gymnasieskolor i dessa kommuner. Eftersom att Lunds kommunala gymnasieskolor är några av…

Läs mer
facebook Twitter Email