Visar alla poster med taggen:Handel

Sebastian Jaktling

Stärk och utveckla handeln i hela Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att en handelspolicy tas fram för Lunds kommun. Det föreslår de i en motion till kommunfullmäktige. Ett flertal kommuner runtom i landet har tagit fram en kommunal handelspolicy för att tydliggöra och stärka handelns roll i kommunen. I en motion till Lunds kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att även Lunds kommun bör ta efter.   En…

Läs mer
Jens Ohlsson

Förbättra kommunens näringslivsarbete

På kommunstyrelsens sammanträde under torsdagen föreslog Socialdemokraterna ökade satsningar på näringslivsutveckling och centrumhandeln när internbudgeten beslutades. Något som det borgerliga minoritetsstyret motsatte sig.

Redan under våren presenterade Socialdemokraterna i sitt gemensamma budgetförslag med Miljöpartiet att kommunen ska avsätta 1 miljon kronor i stöd till forskarparken Ideon. På motsvarande sätt ges sedan förra året ett stöd till Ideons ”granne” Medicon Village. Ideon är landets första, största och mest framgångsrika Science Park. Mängder av innovationer och framgångsrika företag har skapats…

Läs mer
facebook Twitter Email