Visar alla poster med taggen:Jämlikhet

Sebastian Jaktling

Omförhandlingen av Fritt sök måste komma igång

Socialdemokraterna och FörNyaLund kräver i en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen att Lund fastställer direktiv för omförhandlingen av gymnasieavtalet Fritt Sök. Detta för att senast i december 2021 kunna fatta ett genomtänkt beslut om samverkansavtalets framtid. Den 2 december 2020 beslöt Lunds kommunstyrelse att omförhandla samverkansavtalet Fritt sök. Målet med de inledda dialogerna mellan Skånes kommuner…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Höj den kommunala kompetensen om HBTQ-personers livsvillkor

Socialdemokraterna vill se en kompetenshöjning bland Lunds kommuns medarbetare i syfte att öka förståelsen för HBTQ-personers livsvillkor. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

Sverige är ett av de bästa länderna att leva i som HBTQ-person. Däremot möts HBTQ-personer fortfarande av fördomar och kränkningar samt är även mer exponerade för psykiskt och fysiskt våld. Likaså är självmordsförsök vanligare bland HBTQ-ungdomar än bland andra unga. Socialdemokraterna menar att Lunds kommun kan göra mer för att se till att diskriminerande strukturer…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Omförhandla Fritt Sök – ge fler lundaelever plats i kommunens gymnasieskolor

Samverkansavtalet Fritt sök för gymnasieskolorna i Skåne och delar av Blekinge skapar en utbredd undanträngningseffekt. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna och FörNyaLund (FNL) i Lund att nuvarande avtal sägs upp för omförhandling. I syfte att öka valfriheten och främja mångfalden tecknades 2009 samverkansavtalet Fritt sök mellan kommuner i Skåne och västra Blekinge. Effekterna…

Läs mer
facebook Twitter Email