Visar alla poster med taggen:Kultur och fritid

Lina Olsson

Genomför en oberoende genomlysning av Högevall

Mot bakgrund av uppgifter om bristande arbetsmiljö för personalen och trygghet för badgäster kräver Socialdemokraterna idag att en oberoende genomlysning av Högevallsbadets verksamhet.

Hög personalomsättning, systematisk underbemanning och bristande säkerhet är några av de saker som lyfts fram av personalföreträdare på Högevallsbadet. Det som framkommer är till exempel allvarliga brister i säkerhetsarbetet vad…

Läs mer
Pixaby

Bredda stödet till det fria kulturlivet

Socialdemokraterna vill att fler former av stöd till det fria kulturlivet tas fram. Idag är kulturstöden enkom fokuserade kring publika arrangemang, något som Socialdemokraterna menar hämmar utvecklingen av kulturlivet.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun erbjuder fler stöd till det fria kulturlivet än vad som görs idag. I dagsläget erbjuder Lunds kommun tre huvudsakliga typer av stöd till kulturlivet; stöd…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill bygga ett idrotts- och fritidscentrum i Södra Sandby

Bygg ett samlat idrotts- och fritidscentrum vid Killbebäckskolan i Södra Sandby. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige

Södra Sandby är en ort på frammarsch. De samlade ambitionerna av att stärka och utveckla Södra Sandbys centrum kommer göra att ännu fler människor vill flytta till och etablera sig…

Läs mer
Lunds kommun/Martin Olson

Socialdemokraterna kräver besked om nytt kulturhus i Södra Sandby

I snart ett år har utredningen om ett nytt kulturhus i Södra Sandby pågått och ett nytt kulturhus brådskar. I en interpellation kräver Socialdemokraterna nu svar från det borgerliga minoritetsstyret om de ekonomiska förutsättningarna och när ett nytt kulturhus kan vara på plats.

Den 7 april 2021 gav kommunstyrelsen kommunkontoret i uppdrag att verka för ett nytt kulturhus i Södra Sandby. Behovet har aktualiserats då det nuvarande kulturhus som Kulturföreningen Trycket har i…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill se krafttag för att stärka den kulturella och kreativa sektorn

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun tar fram en särskild strategi för att stärka och utveckla kommunens kulturella och kreativa näringar. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

I oktober 2019 släppte EU-kommissionen en översikt över städers kultur och kreativitet kallad The Cultural and Creative Cities Monitor. I översikten är städerna är uppdelade i storleksgrupper och i gruppen…

Läs mer
Lina Olsson

Det är dags för ett Seniorernas hus i Lund

Fler pensionärs- och seniorföreningar efterfrågar lokaler att bedriva sin verksamhet i. För att möta detta behov och kunna erbjuda en bredare verksamhet till Lunds kommunseniorer föreslår Socialdemokraterna i en motion att ett Seniorernas hus öppnar i Lund.

Socialdemokraterna vill skapa bättre förutsättningarna för de ideella pensionärs- och seniorföreningar som finns i Lunds kommun. Något som ofta efterfrågas är en plats att bedriva sin verksamhet på och som…

Läs mer
Lina Olsson

Bygg ut kommunens sommarkolloverksamhet

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun bygger ut sommarkolloverksamheten i syfte att erbjuda fler barn tillgång till en aktiv fritid under sommarlovet. Det föreslår de i en motion till Lunds kommunfullmäktige.

I Lunds kommun har Fältgruppen under flera somrar anordnat sommarkollo. Kultur- och fritidsnämnden har även erbjudit barn i Lunds kommun en dagkollovistelse på sommaren på Habo gård. Detta är något…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna kräver att krisande företag behandlas lika i Lunds kommun

Socialdemokraterna har tidigare kritiserat Lunds borgerliga styre för att företag som får hyresrabatter av Lunds kommun behandlas olika beroende på vilken nämnd de hyr sina lokaler om. Något Socialdemokraterna vill få till en ändring på.

Socialdemokraterna har varit drivande i att Lunds kommun ska erbjuda hyresrabatter till företag som hyr sina lokaler av kommunen och som drabbats ekonomiskt av den pågående pandemin. När kommunstyrelsen den…

Läs mer
Elfva Barrio

Stora satsningar på kultur- och fritidsnämnden

På en pressträff idag har Socialdemokraterna tillsammans med Lundakvintetten presenterat en gemensam budget för kultur- och fritidsnämnden för 2022. En budget som innehåller satsningar om totalt 15,6 miljoner kronor.

Lunds kommun bedriver en omfattande kultur- och fritidsverksamhet, framförallt för barn och unga. I en gemensam överenskommelse har Socialdemokraterna och den så kallade Lundakvintetten idag presenterat ett gemensamt budgetförslag för…

Läs mer
Lina Olsson

Förläng sommarsäsongen för friluftsbaden

I ett lundaförslag har det föreslagits att sommarsäsongen för kommunens friluftsbad ska förlängas. Socialdemokraterna, som föreslog detta redan under sommaren 2020, kommer föreslå att förslaget bifalls.

Anette Björkman har i ett lundaförslag föreslagit att sommarsäsongen för Lunds kommuns friluftsbad. Ett förslag som Socialdemokraterna föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska bifalla. – Anette Björkman har helt rätt…

Läs mer
facebook Twitter Email