Visar alla poster med taggen:Lena Fällström

Sebastian Jaktling

Det är dags för skarpa åtgärder för att lösa trafiksituationen i Södra Sandby

Socialdemokraterna kräver att tekniska nämnden den 20 april fattar beslut om en rad skarpa åtgärder för att lösa trafiksituationen i Södra Sandby. Det åtgärdspaket de idag presenterat innehåller lösningar på både kort och lång sikt.

Socialdemokraterna har under flera års tid krävt att den kritiska trafiksituationen i centrala Södra Sandby ska åtgärdas. Detta gjordes framförallt mot bakgrund av den manuella mätning som ideella krafter inom Södra Sandbys socialdemokratiska förening gjort av trafikflödet i korsningen mellan Lundavägen-Revingevägen-Dalbyvägen-Flyingevägen mitt i centrala Södra Sandby. Den mätningen visade att det under perioden 0700–1900 passerade…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Anlägg temalekplatser i Lunds kommun

Malmö stad har under flera år anlagt så kallade temalekplatser som varit mycket uppskattade. Lekplatser som lockar besökare såväl från den egna staden som från hela Skåne. Nu vill Socialdemokraterna att Lunds kommun tar efter och anlägger temalekplatser runt om i kommunen.

Lek, fysisk aktivitet och utevistelse är viktiga aktiviteter för barns fysiska utveckling. Men det bidrar dessutom i hög grad till att stimulera till kreativitet, mental utveckling och socialt samspel med andra. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga till samspel med andra. Leken bidrar också till barns förmåga att förstå verkligheten och bearbeta händelser…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill skapa mer attraktiva boende- och vistelsemiljöer

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun tar ett helhetsgrepp kring att omvandla ödetomter till attraktiva boende- och vistelsemiljöer. Först ut föreslår de att den oanvända grusplanen intill Fågelskolan görs om.

För att skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer är ytorna mellan bebyggelsen oerhört viktiga. Lika stor tillgång som de är om de planeras på rätt sätt, lika stor belastning kan de bli om de lämnas för fäfot. Därför föreslår Socialdemokraterna nu att Lunds kommun tar ett helhetsgrepp kring att omvandla ödetomter till attraktiva boende- och vistelsemiljöer….

Läs mer
Sebastian Jaktling

Samverka för att skapa hållbarare transporter till Ideon och Norra universitetsområdet

Socialdemokraterna vill att en strategi för hållbarare transporter och transportsystem för Ideonområdet och Norra universitetsområdet tas fram. Detta föreslår de i en motion till kommunfullmäktige.

Ideonområdet och Norra universitetsområdet tillför stora arbetsmöjligheter inte bara för lundaborna, utan även för boende i andra kommuner. Lunds kommun har genom investeringar i transportsystem skapat förutsättningar för att området ska kunna fortsätta utvecklas och växa och på så vis skapa ännu fler arbetsplatser. Lund är idag en av Sveriges allra främsta inpendlingskommuner. Socialdemokraterna menar…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Parkeringssituationen på Smedjebacken måste lösas omedelbart

Under hela mandatperioden har de boende på Smedjebacken drivit på för att parkeringssituationen ska lösas. Socialdemokraterna kräver nu att tekniska nämnden behandlar frågan redan på kvällens sammanträde.

Smedjebacken är ett villaområde som ligger bredvid S:t Lars-parken. Villaområdet har också blivit hemvist för arbetspendlares parkerade bilar, något som skapat en väldigt osäker trafikmiljö i området. Därför har också de boende i flera års tid drivit på för att få till en lösning på den akuta trafiksituationen i området. Tekniska förvaltningen har i ett…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill öppna upp nya verksamhetsområden

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun ska öppna upp nya verksamhetsområden. Detta för att öka attraktiviteten bland företag som vill växa och etablera sig i kommunen.

Socialdemokraterna föreslår att nya verksamhetsområden ska öppnas upp i anslutning till Lunds stad. De menar att kommunen behöver ny verksamhetsmark för att ge plats åt verksamheter som inte kan ligga vid bostäder. Detta för att ge möjlighet för näringslivet att fortsätta utvecklas, växa och stanna kvar i kommunen, menar Socialdemokraterna. De hänvisar till bristen på…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Lundakvintetten och Miljöpartiet stoppar tillgänglighetssatsning på Klostergårdens tågstation

Socialdemokraterna föreslog i januari en snabb utredning av byggnation av två hissar på den kommande tågstationen på Klostergården, något som fick brett stöd. När tekniska nämnden i torsdags fick tillbaka ärendet röstade Lundakvintetten och Miljöpartiet ner Socialdemokraternas förslag om att bygga hissarna.

I november tillskrev det kommunala funktionhinderrådets bygg- och trafikmiljögrupp kommunstyrelsens ledamöter om behovet av hiss på den kommande tågstationen på Klostergården. Detta för att möjliggöra att även personer i till exempel större utomhusrullstolar ska kunna åka tåg till och från Klostergården. Det var utifrån detta Socialdemokraterna i januari föreslog att frågan skulle utredas vidare av…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Nu utvecklas området kring Ekevallen i Genarp ytterligare

Socialdemokraterna krävde 2019 att utvecklingen av Genarp måste stärkas, inte minst området runt Ekevallen. Under onsdagen fattade tekniska nämnden det slutgiltiga beslutet om att bygga en toalett vid Ekevallens parkering.

Socialdemokraternas motion ”Två toaletter och en parkering” lämnades in i mars 2019. Motionen syftade till att rusta upp parkeringen och området kring Ekevallen i Genarp för att stärka förutsättningarna både för idrotten och för friluftslivet i Genarp. Samtidigt krävs i motionen att det ska byggas en offentlig toalett vid Ekevallen och en i centrala Genarp….

Läs mer
Lunds kommun, Martin Olson

Använd julens skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen

Vintern i Lunds kommun ska kännetecknas av ett utökat utbud av vinteraktiviteter, planerad julbelysning och en levande kvällsmiljö. Det föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna vill att Lunds kommun skapar mer trivsamma stadsdelar, tätorter och parker. Därför menar partiet att kommunen bör se till att vinterhalvåret kännetecknas av ett utökat utbud av vinteraktiviteter…

Läs mer
Pixaby

Fotbollens förutsättningar måste stärkas i Lunds kommun

Flera fotbollsföreningar har de senaste veckorna hört av sig till Lunds kommun med samma typ av problem; de har för dålig tillgång till fotbollsplaner. Socialdemokraterna vill att kommunen agerar för att lösa de såväl akuta som långsiktiga problemen fotbollen står inför.

Veberöds AIF, Linero IF och Torns IF är bara tre exempel på föreningar som den senaste tiden hört av sig till Lunds kommun med budskapet att de är i akut behov av mer planyta för att kunna bedriva sin fotbollsverksamhet. I ett brev till kommunen uppger Linero IF att de, tillsammans med Torns IF, är…

Läs mer
facebook Twitter Email