Visar alla poster med taggen:Lina Olsson

Ali Jehad

Skapa ett kulturhus i stationshuset i Genarp

Hur ska den gamla stationsbyggnaden i centrala Genarp användas i framtiden? I ett nytt förslag till kultur- och fritidsnämnden föreslår Socialdemokraterna att det ska utredas om inte det kan bli ett nytt kulturhus.

Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Genarps kultur- och idrottsinfrastruktur. Efter att tidigare under mandatperioden drivit igenom en satsning på Ekevellen och upprustning av parkeringen vid idrottsplatsen och varit delaktiga i beslutet…

Läs mer
Per Wilkens, Ali Jehad & Kristian Pohl

Socialdemokraterna i Lund presenterar sitt kriminalpolitiska handlingsprogram

Idag har Socialdemokraterna i Lund presenterat ett kriminalpolitiskt handlingsprogram för 2022 -2026. De betonar vikten av kommunens brottsförebyggande ansvar och vill se fler trygghetsskapande insatser.

Socialdemokraterna i Lund har antagit ett kommunalt kriminalpolitiskt handlingsprogram för 2022-2026. Detta i syfte att göra Lund till en ännu tryggare kommun med en fortsatt minskad brottslighet. – Idag presenterar…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Det är dags för en jämställd byggbransch

Starta ett byggkollo med fokus på att skapa en jämställd byggbransch i Lunds kommun. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

Byggbranschen behöver fler medarbetare och för att det ska hända behöver fler unga intressera sig för utbildning och arbete inom bygg och anläggning. Samtidigt har byggbranschen stora problem med ojämställdhet….

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna i Lund har fastställt sin kommunfullmäktigelista

Under lördagen beslutade Socialdemokraterna i Lund om sina kandidater till gruppledare i de kommunala nämnderna och styrelserna samt fastställt sin kommunfullmäktigelista.

Under lördagen höll Socialdemokraterna i Lund i årsmöte. Där fastställde partiets medlemmar sin kommunfullmäktigelista. Likaså beslutade mötet om partiets kandidater till gruppledare i samtliga kommunala nämnder och styrelser. Bland namnen…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Öka tryggheten i Lunds stadskärna – Purple flag-certifiera Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att tryggheten i stadskärnan ska öka ytterligare. I en motion föreslår de att Lunds kommun ansöker om att bli Purple flag-certifierade.

Svenska Stadskärnor arbetar sedan 2014 med konceptet Purple flag. Purple flag är tänkt att skapa tryggare och en mer jämställd kvällsekonomi i svenska stadskärnor. Det övergripande målet med konceptet är…

Läs mer
Elfva Barrio

Gör Lund Södra till ett allaktivitetshus

Omvandla Lund Södra till ett allaktivitetshus där såväl föreningar som kommunen kan bedriva verksamhet. Det föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

Lunds kommun har flera fysiska mötesplatser runt om i kommunen. Det finns träffpunkter, fritidsgårdar och ett kommunalt allaktivitetshus. Men också viktiga hus där föreningar kan arrangera möten och ha annan…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Lunds borgerliga styre fortsätter hindra beslut om pandemistöd till kvinno- och tjejjourer

Redan i april föreslog Socialdemokraterna genom Lina Olsson (S) att Lunds kommun skulle betala ut ett tillfälligt extra stöd till kvinno- och tjejjourerna i kommunen. Men något beslut har inte fattats, istället har det förhalats och skickats runt mellan flera kommunala instanser. Något som får skarp kritik från Socialdemokraterna.

Redan i mars framgick det att våldet i nära relationer i Lunds kommun ökade när pandemin tvingat människor att spendera mer tid i hemmen. Statistiken visade att det ökade med…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Effektiviseringskravet för Lunds grundskolor och förskolor slopas

Under perioden 2021-2023 slopas effektivisering för Lunds kommuns grundskolor och förskolor. Detta efter att en majoritet i kommunfullmäktige beslutade för socialdemokraternas förslag, detta innebär en ekonomisk förstärkning med nära 30 miljoner kronor.

Under onsdagen inledde kommunfullmäktige i Lund sin budgetbehandling för perioden 2021-2023. Efter några timmars förseningar antogs en budget för barn- och skolnämnden helt utan krav på så kallade effektiviseringar. Detta…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Höj den kommunala kompetensen om HBTQ-personers livsvillkor

Socialdemokraterna vill se en kompetenshöjning bland Lunds kommuns medarbetare i syfte att öka förståelsen för HBTQ-personers livsvillkor. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

Sverige är ett av de bästa länderna att leva i som HBTQ-person. Däremot möts HBTQ-personer fortfarande av fördomar och kränkningar samt är även mer exponerade för psykiskt och fysiskt våld….

Läs mer
Sebastian Jaktling

Lunds kommun fortsätter rasa i skolrankning

I Lärarförbundets årliga rankning av Bästa skolkommun fortsätter Lunds kommun att rasa i placering. 2020 återfinns Lunds kommun först på 97:e plats, 31 placeringar sämre än 2019. Framförallt är den låga lärartätheten, sjuktalen bland lärarna och låga lärarlöner som bidrar till den stora försämringen.

Lärarförbundet rankar årligen Sveriges kommuner i en rankning som de kallar för Bästa skolkommun. Tidigare år har detta varit en rankning där Lunds kommun placerat sig i topp, men sedan…

Läs mer
facebook Twitter Email