Visar alla poster med taggen:LSS

Lina Olsson

Socialdemokraterna vill införa avgiftsfri ledsagning i Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Det föreslår de idag i en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Grunden för rätt till ledsagning finns i lagstiftning, i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i socialtjänstlagen….

Läs mer
Jens Ohlsson

Vård- och omsorgsnämnden måste utreda konsekvenserna av avskaffandet av maxhyran för LSS-bostäder

Under 2018 beslutade Lunds kommunfullmäktige om nya avgifter och tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg samt kommunalt bostadsbidrag. Förändringarna innebar bland annat att det kommunala bostadsbidraget samt förbehållsbeloppet höjdes. För en tid sedan rapporterade Sydsvenskan om tidigare en rad negativa konsekvenser av detta för enskilda lundabor. Därför kräver Socialdemokraterna att regelverket ses över.

Socialdemokraterna arbetade tillsammans med Miljöpartiet under föregående mandatperiod för att nya avgifter och tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg samt kommunalt bostadsbidrag skulle tas fram. I oktober 2018 fattade fullmäktige ett…

Läs mer
facebook Twitter Email