Visar alla poster med taggen:Margita Malmros

Elfva Barrio

Stärk barnens inflytande i Lunds kommun

Lunds kommuns strategi för att stärka barnens rättigheter antogs av kommunfullmäktige 2012, sedan dess har mycket hunnit hända. Därför föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige att strategin uppdateras och ses över.

2012 antog kommunfullmäktige i Lund strategin ”Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun”. Sedan dess har mycket hänt i Lunds kommun, men också i världen i…

Läs mer
Pixaby

Erbjud fler kommunala praktikplatser

Socialdemokraterna vill att stadsbyggnadskontoret ska ta ett större ansvar för att erbjuda kommunala sommarpraktikplatser, detta föreslår partiet i en skrivelse till byggnadsnämnden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under flera år gjort stora ekonomiska satsningar för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar feriepraktik. Den kommunala feriepraktiken gör det möjligt för ungdomar att under…

Läs mer
facebook Twitter Email