Visar alla poster med taggen:Miljö

Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill säkerställa att barn inte utsätts för hälsofarliga föroreningar

Socialdemokraterna vill att luftkvalitetsmätningar görs vid Lunds kommuns förskolor och skolor för att säkerställa en bra miljö för såväl barn som personal. Det föreslår de inför miljönämndens sammanträde på torsdag.

På torsdag ska miljönämnden anta sin internbudget för 2022. Budgetramen är beslutad av kommunfullmäktige och är i enlighet med Lundakvintettens budgetförslag. Redan inför att budgeten skulle antas föreslog Socialdemokraterna att…

Läs mer
facebook Twitter Email