Visar alla poster med taggen:Morgan Johansson

Per Wilkens, Ali Jehad & Kristian Pohl

Socialdemokraterna i Lund presenterar sitt kriminalpolitiska handlingsprogram

Idag har Socialdemokraterna i Lund presenterat ett kriminalpolitiskt handlingsprogram för 2022 -2026. De betonar vikten av kommunens brottsförebyggande ansvar och vill se fler trygghetsskapande insatser.

Socialdemokraterna i Lund har antagit ett kommunalt kriminalpolitiskt handlingsprogram för 2022-2026. Detta i syfte att göra Lund till en ännu tryggare kommun med en fortsatt minskad brottslighet. — Idag presenterar vi vårt första kriminalpolitiska handlingsprogram. Det är bland de första i sitt slag i hela landet . I det pekar vi ut hur vi kan…

Läs mer
facebook Twitter Email