Visar alla poster med taggen:Pär-Ola Nilsson

Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver att medborgare kompenseras för bristerna i välfärden under pandemin

Välfärdsservicen har brustit i sviterna av pandemin. Socialdemokraterna föreslår ännu en gång att vårdnadshavare och brukare kompenseras för den begränsade välfärden i två skrivelser till barn- och skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden

Med motivering utifrån det rådande läget har välfärdsservicen varit begränsad de senaste åren jämfört med normala fall. Socialdemokraterna menar att medborgare bör kompenseras när kommunens utbud och tjänster begränsas. Detta för att se till att kommunens verksamheter ska finnas till för att tjäna ett uttalat syfte och skapa en bra tillvaro för medborgare, företag och…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill införa avgiftsfri ledsagning i Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Det föreslår de idag i en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Grunden för rätt till ledsagning finns i lagstiftning, i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i socialtjänstlagen. Trots denna lagstiftning återstår mycket att göra för att skapa förutsättningar för jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället oavsett funktionsnedsättning. Under coronapandemin har det…

Läs mer
Jens Ohlsson

Freda äldres livsvillkor från ideologiskt betingade besparingar!

Under tisdagen hanterar vård- och omsorgsnämnden sin internbudget. Socialdemokraterna varnar för att det liggande förslaget inte kommer att räcka till för att möta utmaningarna.

Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om sin budget för 2022 och det förslag som ligger för beslut skjuter över finansiering av vår gemensamma välfärd på sköra och sjuka individer i en redan svår livssituation, menar Pär-Ola Nilsson (S). Socialdemokraterna prioriterar tufft i sitt eget ursprungsförslag och föreslår att ytterligare 5,9 miljoner tas i anspråk av…

Läs mer
Lina Olsson

Det är dags för ett Seniorernas hus i Lund

Fler pensionärs- och seniorföreningar efterfrågar lokaler att bedriva sin verksamhet i. För att möta detta behov och kunna erbjuda en bredare verksamhet till Lunds kommunseniorer föreslår Socialdemokraterna i en motion att ett Seniorernas hus öppnar i Lund.

Socialdemokraterna vill skapa bättre förutsättningarna för de ideella pensionärs- och seniorföreningar som finns i Lunds kommun. Något som ofta efterfrågas är en plats att bedriva sin verksamhet på och som kan ske under rimliga ekonomiska villkor. Socialdemokraterna, som tidigare har föreslagit att föreningsstödet till bland annat dessa organisationer ska höjas, föreslår nu att Lunds kommun…

Läs mer
Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill återta fyra särskilda boende i kommunal regi

Vård- och omsorgsnämnden ska under tisdagen besluta om fyra av kommunens särskilda boende fortsatt ska drivas i privat regi. Socialdemokraterna kommer på sammanträdet föreslå att samtliga fyra boenden tas över av kommunen.

Vård- och omsorgsnämnden ska under tisdagen ta ställning till om boendena Brunnsgatan 15 A, Solbacken, Björkbacken och Fäladshöjden fortsatt ska drivas av privata aktörer eller om avtalen ska avslutas och kommunen ska ta över driften. Socialdemokraterna i Lund har länge varit kritisk till de privata inslagen i välfärden och kommer därför föreslå att alla fyra…

Läs mer
Lunds kommun/Martin Olson

Erbjud lunch till dalbyseniorerna

Under kvällens sammanträde kommer vård- och omsorgsnämnden avgöra om seniorer i Dalby ska ha möjlighet till lunch för seniorer 65+, detta efter att ett Lundaförslag skickats in till kommunen. Socialdemokraterna ställer sig positivt till förslaget.

När vård- och omsorgsnämnden sammanträder tisdag kväll kommer politikerna rösta om ett Lundaförslag om att kommunen ska servera lunch för pensionärer i Dalby. Förslaget behandlades redan i april 2020. Då beslutade vård- och omsorgsnämnden att förutsättningarna att erbjuda lunch för äldre i Dalby skulle utredas i samband med den pågående förvaltningsövergripande utredningen. Nu föreslår förvaltningen…

Läs mer
Lina Olsson

S kräver stopp för sämre scheman i omsorgen

Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen. Det planeras att ersättas med hjälp av något som kallas ”hälsoscheman”, något som fått kraftig kritik av personalen. Nu kräver Socialdemokraterna att införandet stoppas och att framtidens schemaläggning ses över.

Socialdemokraterna är ett av de partier som länge arbetat med att de delade turerna inom äldreomsorgen ska avskaffas. I Lunds kommun har motståndet från de borgerliga partierna länge varit kraftigt men nu har kommunfullmäktige beslutat att de delade turerna ska avskaffas. Kommunen vill istället införa något som kallas för ”hälsoscheman”. Något som kritiserats kraftfullt av…

Läs mer
Elfva Barrio

Lundakvintetten röstar nej till äldreboendegaranti för seniorer över 90 år

Under gårdagens sammanträde med vård- och omsorgsnämnden avslog en majoritet i Socialdemokraternas förslag om att garantera seniorer över 90 år som upplever otrygghet plats på särskilt boende. Socialdemokraterna riktar stark kritik mot beslutet. I en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden den 24 oktober 2019 föreslog Socialdemokraterna att seniorer över 90 år ska garanteras tillgång till…

Läs mer
Martina Huber/Socialdemokraterna

Det är dags att det lokala äldreomsorgslyftet genomförs

Socialdemokraterna föreslog i våras att Lunds kommun ska genomföra ett lokalt äldreomsorgslyft i syfte att minska smittspridningen inom äldreomsorgen. Efter att Lundakvinetten före sommaren sköt på beslutet, ska vård- och omsorgsnämnden idag återigen behandla förslaget. Den 13 maj föreslog Socialdemokraterna vård- och omsorgsnämnden besluta om ett lokalt äldreomsorgslyft. Dels föreslår Socialdemokraterna att den statliga satsningen…

Läs mer
Martina Huber/Socialdemokraterna

Gör ett lokalt äldreomsorgslyft

Socialdemokraterna föreslår idag att Lunds kommun ska genomföra nya åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen efter att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterat ett äldreomsorgslyft som innebär att fler ska kunna utbilda sig.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 12 maj åtgärder för att genomföra ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen/vård- och omsorgsnämnden/arbetsgivarutskottet att Lunds kommun skyndsamt bör sätta…

Läs mer
facebook Twitter Email