Visar alla poster med taggen:personal

Sebastian Jaktling

Pendlarkort som löneförmån

Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill erbjuda anställda i Lunds kommun pendlarkort som löneförmån.

Ett av målen i kommunens program för ekologisk hållbar utveckling, Lundaeko, är att minska utsläppen från trafiken med 90% mellan 2010 och 2030. Klimatpolitiska rådet i Lund efterlyser nya styrmedel…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver att kommunen täcker upp för lönebortfallet för gravida under pandemin

Gravida bedöms efter vecka 20 vara en riskgrupp. Därför förbjuds många att arbeta och ser därmed ett lönebortfall. Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att Lunds kommun ska införa en glappersättning.

Mellan vecka 20 och 35 bedöms gravida personer utgöra en riskgrupp för covid-19. När smittrisken ej kan minimeras eller medarbetaren kan omplaceras ska den då förbjudas att arbeta med stöd…

Läs mer
Pixaby

Kommer Lundakvintetten säkra arbetsmiljön i skolorna?

De fackliga organisationerna i Lunds kommun har vid flera tillfällen uttryckt en oro kring hur arbetsmiljön i skolorna kommer vara när eleverna är tillbaka fullt ut i närundervisning. I en interpellation till barn- och skolnämndens ordförande kräver Socialdemokraterna besked kring vilka åtgärder Lundakvintetten är beredda att vidta.

Barn- och skolnämnden verksamheter påverkas i allra högsta grad av händelseutvecklingen kring coronaviruset. Personalen i Lunds kommuns skolor gör ett fantastiskt arbete för att hantera situationen under rådande omständigheter. Lunds…

Läs mer
Lina Olsson

Stoppa införandet av ”hälsoschema”

Trots omfattande kritik från omsorgspersonalen planerar Lunds kommun att införa så kallade ”hälsoscheman”. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att införandet stoppas. I en interpellation ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande kräver Socialdemokraterna att Lundakvintetten omprövar sitt beslut om att genomföra schemaförändringen.

Lunds kommuns planer på att införa så kallade ”hälsoscheman” inom äldreomsorgen har fått skarp kritik från såväl fackligt som politiskt håll. Socialdemokraterna föreslog så sent som i december 2020 att…

Läs mer
Pixaby

Höj personalens friskvårdsbidrag

Lunds fyra rödgrönrosa partier vill att kommunen tillfälligt höjer friskvårdsbidraget för kommunens anställda, från dagens 1700 kronor till totalt 3000 kronor.

Coronapandemin påverkar alla människor och dess effekter förväntas inverka på våra liv en lång tid framöver. Bland negativa konsekvenser på både kort och lång sikt finns ökad risk för psykisk…

Läs mer
Jens Ohlsson

Erbjud arbetskläder till personalen i förskolan, förskoleklass och fritids

Lunds kommun bör erbjuda personalen i förskolan, förskoleklass och fritids arbetskläder anpassade för utomhusarbete. Detta föreslår de fyra rödgrönrosa partierna i en gemensam skrivelse till barn- och skolnämnden.

Extra mycket av verksamheten i förskolan, förskoleklass och fritids bedrivs med anledning av coronapandemin utomhus. Trots detta erbjuds inte personalen som arbetar i förskolan, förskoleklass och fritids arbetskläder anpassade för…

Läs mer
Lina Olsson

S kräver stopp för sämre scheman i omsorgen

Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen. Det planeras att ersättas med hjälp av något som kallas ”hälsoscheman”, något som fått kraftig kritik av personalen. Nu kräver Socialdemokraterna att införandet stoppas och att framtidens schemaläggning ses över.

Socialdemokraterna är ett av de partier som länge arbetat med att de delade turerna inom äldreomsorgen ska avskaffas. I Lunds kommun har motståndet från de borgerliga partierna länge varit kraftigt…

Läs mer
Martina Huber/Socialdemokraterna

Kommunstyrelsen röstar för Socialdemokraternas förslag om personalbonus

Socialdemokraterna fick under dagens kommunstyrelsesammanträde gehör för sitt förslag om att en personalbonus ska tas fram till Lunds kommuns personal för insatserna under coronapandemin. Under kommunstyrelsens sammanträde idag behandlades Lunds…

Läs mer
Martina Huber/Socialdemokraterna

Det är dags att det lokala äldreomsorgslyftet genomförs

Socialdemokraterna föreslog i våras att Lunds kommun ska genomföra ett lokalt äldreomsorgslyft i syfte att minska smittspridningen inom äldreomsorgen. Efter att Lundakvinetten före sommaren sköt på beslutet, ska vård- och…

Läs mer
Elfva Barrio

Vi måste lyssna på Kommunal

2021 ska de delade turerna vara avskaffade i Lunds kommun. Men det planerade tillvägagångssättet har fått kritik av Kommunal sektion Lund.

Igår, onsdag, lämnade Kommunal sektion Lund över namnunderskrifter i ett upprop mot de planerade schemaförändringarna inom särskilt boende till vård- och omsorgsnämnden. På plats var både nämndens ordförande Inga-Kerstin Eriksson…

Läs mer
facebook Twitter Email