Visar alla poster med taggen:Sjukvård

Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill inrätta ett särskilt Smörlyckanråd

Socialdemokraterna föreslår att kommunen inrättar ett särskilt råd för idrottsföreningarna som har verksamhet på Smörlyckans IP. Detta för att kommunen ska få till en strukturerad dialog med föreningar om Smörlyckans framtid.

Smörlyckan pekas ut som ett möjligt alternativ för placeringen av Lunds nya universitetssjukhus. Skulle så bli fallet måste de idrottsverksamheter som idag finns på Smörlyckans IP få nya hemvister. Detta…

Läs mer
Per Wilkens

Anna-Lena Hogerud tar över som ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation

Sveriges kommuner och landsting (SKL) utsåg den 12 oktober en ny ordförande till sin sjukvårdsdelegation. Den nya ordföranden är Anna-Lena Hogerud, regionråd och ordförande i Socialdemokraterna i Lund.

I SKL finns det under styrelsen tre stycken delegationer. En av dessa är sjukvårdsdelegationen. När SKL:s styrelse sammanträdde den 12 oktober beslutade styrelsen att som efterträdare till Dag Larsson (S),…

Läs mer
Anders Löwdin

Almedalen 2018

Almedalsveckan börjar på söndagen den 1 juli. På plats finns några av våra förtroendevalda från Socialdemokraterna i Lund. Här nedan finns en sammanställning av vilka seminarier de deltar i. För dig som inte befinner dig på plats i Visby kommer vi att livesända Stefan Löfvens tal så att vi kan se det tillsammans.

Från Socialdemokraterna i Lund kommer Anna-Lena Hogerud (ordförande i Häso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne), Anders Almgren (kommunstyrelsens ordförande), Elin Gustafsson (kommunalråd) och Björn Abelson (ordförande i byggnadsnämnden) vara på…

Läs mer
facebook Twitter Email