Visar alla poster med taggen:Södra Sandby

Sebastian Jaktling

Trafiksituationen i Södra Sandby måste förbättras skyndsamt

Mark- och miljödomstolen har upphävt en detaljplan som skulle inneburit 235 nya hyresrätter i centrala Södra Sandby med hänvisning till den rådande trafiksituationen. Socialdemokraterna kräver att Lunds kommun påskyndar arbetet med att förbättra trafiksituationen i Södra Sandby för att öka säkerheten och se till så att fler bostäder kan byggas.

I januari 2020 tog Socialdemokraterna och Centerpartiet ett gemensamt initiativ för att se över trafiksituationen i centrala Södra Sandby. Detta efter att den socialdemokratiska föreningen i Södra Sandby gjort en sammanställning över trafikflödet i korsningen Lundavägen-Revingevägen-Dalbyvägen-Flyingevägen som visade att nära 1000 tunga fordon passerar korsningen på en dag. Efter det gemensamma förslaget beslutade kommunstyrelsen i…

Läs mer
Joakim Twete

Åtgärder krävs för att nå målet om att hela Lunds kommun ska utvecklas

I en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen kräver de socialdemokratiska föreningarna i Dalby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd att kommunen genomför ett flertal åtgärder för att målet om att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas ska uppnås.

Kommunfullmäktige har beslutat om tydliga mål i översiktsplanerna 2010 och 2018 och ”Utbyggnads- och boendestrategin 2016”, som innebär att hela kommunen ska utvecklas. Tyvärr är vi långt från de mål som kommunfullmäktige har beslutat om beträffande bostadsbyggandet i östra Lundabygden. Med anledning av det skickar vi en skrivelse till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder. Det…

Läs mer
Jens Ohlsson

Nu är MFF-akademin i Södra Sandby räddad

Socialdemokraternas viktiga budgetsatsningar på idrott i grund- och gymnasieskolorna var under torsdagen uppe för beslut i kommunstyrelsen. Beslutet innebär att MFF-akademin i Södra Sandby kan räddas kvar och att historiska satsningar kommer göras på de andra idrottsprofilerna som finns i kommunens skolor.

I december 2017 presenterade Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet, ett förslag om att inrätta en så kallad MFF-akademi på Killebäckskolan i Södra Sandby. Detta var en satsning som efterfrågades av såväl föreningslivet som skolan i Södra Sandby. Satsningen mottogs väl och intresset var särskilt stort bland tjejer. Men sedan valet har akademins framtid varit…

Läs mer
facebook Twitter Email