Visar alla poster med taggen:stadsutveckling

Sebastian Jaktling

Kombinera förskolan Forsbergs minne med nya kontorslokaler

Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att förskoleverksamheten i Forsbergsminne ska kombineras med kontorslokaler för annan verksamhet.

För ett antal år sedan togs ett förslag om att kombinera förskolan Forsbergs minne med nya kontorslokaler fram. Socialdemokraterna vill nu återuppväcka förslaget. I en motion till kommunfullmäktige föreslår de…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill öppna upp nya verksamhetsområden

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun ska öppna upp nya verksamhetsområden. Detta för att öka attraktiviteten bland företag som vill växa och etablera sig i kommunen.

Socialdemokraterna föreslår att nya verksamhetsområden ska öppnas upp i anslutning till Lunds stad. De menar att kommunen behöver ny verksamhetsmark för att ge plats åt verksamheter som inte kan ligga…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Trafiksituationen i Södra Sandby måste åtgärdas

Trafiksituationen i Södra Sandby beskrivs som ytterst akut. Utöver den otrygghet det tungt trafikerade Sandbykorset innebär för boende i Södra Sandby har trafiksituationen nu inneburit att 235 nya LKF-bostäder stoppats. Nu kräver Socialdemokraterna att det borgerliga styret agerar för att åtgärda trafiksituationen.

I januari 2020 lämnade Socialdemokraterna och Centerpartiet in ett gemensamt förslag om åtgärda den kritiska trafiksituationen i Södra Sandby. Detta gjordes mot bakgrund av den manuella mätning som ideella krafter…

Läs mer
Lunds kommun, Martin Olson

Använd julens skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen

Vintern i Lunds kommun ska kännetecknas av ett utökat utbud av vinteraktiviteter, planerad julbelysning och en levande kvällsmiljö. Det föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna vill att Lunds…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Stärk lokaldemokratin och arbeta fram stadsdelsprogram

Arbeta fram stadsdelsprogram och stärk den lokala demokratiska medverkan i utvecklingen av Lunds olika stadsdelar, det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

Under en längre tid har Lunds kommun genomfört ett så kallat fokusarbete med fokus på tätorterna utanför stad. Ett arbete som har byggt på att genomföra ett utvecklingsarbete för respektive…

Läs mer
Pixaby

Erbjud fler kommunala praktikplatser

Socialdemokraterna vill att stadsbyggnadskontoret ska ta ett större ansvar för att erbjuda kommunala sommarpraktikplatser, detta föreslår partiet i en skrivelse till byggnadsnämnden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under flera år gjort stora ekonomiska satsningar för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar feriepraktik. Den kommunala feriepraktiken gör det möjligt för ungdomar att under…

Läs mer
Pixaby

Låt barn och unga vara med och utforma stadsmiljön

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun ska ta fram en övergripande strategi för att öka barn och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön.

Socialdemokraterna föreslår att Lunds kommun arbetar fram en strategi för att öka barn och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön. Socialdemokraterna vill med strategin skapa ännu bättre förutsättningar för att…

Läs mer
facebook Twitter Email