Visar alla poster med taggen:stadsutveckling

Lunds kommun, Martin Olson

Använd julens skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen

Vintern i Lunds kommun ska kännetecknas av ett utökat utbud av vinteraktiviteter, planerad julbelysning och en levande kvällsmiljö. Det föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna vill att Lunds kommun skapar mer trivsamma stadsdelar, tätorter och parker. Därför menar partiet att kommunen bör se till att vinterhalvåret kännetecknas av ett utökat utbud av vinteraktiviteter…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Stärk lokaldemokratin och arbeta fram stadsdelsprogram

Arbeta fram stadsdelsprogram och stärk den lokala demokratiska medverkan i utvecklingen av Lunds olika stadsdelar, det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

Under en längre tid har Lunds kommun genomfört ett så kallat fokusarbete med fokus på tätorterna utanför stad. Ett arbete som har byggt på att genomföra ett utvecklingsarbete för respektive tätort tillsammans mellan kommunen och boende och näringsidkare i respektive ort. Detta arbeta har i de tätorter där arbetet utförts kommit fram till en rad…

Läs mer
Pixaby

Erbjud fler kommunala praktikplatser

Socialdemokraterna vill att stadsbyggnadskontoret ska ta ett större ansvar för att erbjuda kommunala sommarpraktikplatser, detta föreslår partiet i en skrivelse till byggnadsnämnden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under flera år gjort stora ekonomiska satsningar för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar feriepraktik. Den kommunala feriepraktiken gör det möjligt för ungdomar att under tre veckor på sommarlovet kunna etablera kontakt med arbetsmarknaden, få arbetslivserfarenhet och referenser. Sommaren 2020 fanns det för Lunds kommuns del en budget för att…

Läs mer
Pixaby

Låt barn och unga vara med och utforma stadsmiljön

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun ska ta fram en övergripande strategi för att öka barn och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön.

Socialdemokraterna föreslår att Lunds kommun arbetar fram en strategi för att öka barn och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön. Socialdemokraterna vill med strategin skapa ännu bättre förutsättningar för att barn och unga ska kunna delta i samhällsdebatten och för att ge kommunens yngre medborgare möjligheter att föra fram idéer och förslag som berör deras…

Läs mer
facebook Twitter Email