Visar alla poster med taggen:Stångby

Lunds kommun/Martin Olson

S vill ha ytterligare buss till Stångby

I söndags började bussen mellan Lund och Stångby via Vallkärra köra igen. Men redan nu tycker Socialdemokraterna att det är dags att börja planera för ytterligare en busslinje till Stångby.

I den första vågen av nedskärningar i den skånska kollektivtrafiken drogs bussen mellan Lund och Stångby in. Något som kritiserades inte minst av Socialdemokraterna i Lund. Den 13 december började bussen återigen rulla efter att bland annat Socialdemokraterna drivit på för ett tillköp av den busslinjen. Men Socialdemokraterna tycker inte att Lunds kommun ska nöja…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Återinför buss till Stångby och Vallkärra

Socialdemokraterna vill att Stångby och Vallkärra ska nås med buss under veckans alla dagar. Det föreslår partiet återigen inför att tekniska nämnden ska behandla frågan om tillköp av bussar till Stångby.

Frågan om busstrafik till Stångby och Vallkärra ska under tisdagskvällen avgöras på tekniska nämndens sammanträde. Socialdemokraterna står fast vid sitt tidigare förslag om att tillköpet ska omfatta såväl vardags- och helgtrafik som turer på dag- och kvällstid. Men nytt i socialdemokraternas förslag är att man vill att Lunds kommun öppnar upp en förhandling med Region…

Läs mer
Lunds kommun/Martin Olson

Trafiksäkra undergången vid Stångby station

Socialdemokraterna kräver att Lunds kommun agerar för att stärka trafiksäkerheten vid Stångby station. I en skrivelse till tekniska nämnden kräver dem att såväl långsiktiga som kortsiktiga lösningar görs för att öka trafiksäkerheten i och kring undergången vid Stångby station.

Socialdemokraterna har under lång tid reagerat på den osäkra trafiksituation som råder vid undergången vid Stångby station. Utformningen är långt ifrån trafiksäker och flertalet olyckor har inträffat. Nu kräver Socialdemokraterna att tekniska nämnden agerar genom en skrivelse som lämnats in till nämnd. Socialdemokraterna efterlyser såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder. – Undergången nyttjas främst av tågresenärer…

Läs mer
facebook Twitter Email