Visar alla poster med taggen:Stig Svensson

Sebastian Jaktling

Det är dags för en jämställd byggbransch

Starta ett byggkollo med fokus på att skapa en jämställd byggbransch i Lunds kommun. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

Byggbranschen behöver fler medarbetare och för att det ska hända behöver fler unga intressera sig för utbildning och arbete inom bygg och anläggning. Samtidigt har byggbranschen stora problem med ojämställdhet….

Läs mer
Sebastian Jaktling

Nu krävs konkreta åtgärder så att fler lundaelever får gå i kommunens gymnasieskolor

I fredags har organisationen ”Skånes kommuner” sagt ja till att se om det finns förutsättningar för att ta fram ett förslag om att vissa gymnasieprogram ska kunna undantas Fritt sök. Socialdemokraterna i Lund välkomnar utredningen, men menar att det tagit alldeles för lång tid och inte är tillräckligt konkret.

Skånes kommuners styrelse har sagt ja till att studera om det finns förutsättningar för att ta fram ett förslag om att vissa program ska kunna undantas från Fritt sök. Gymnasiesamarbetet…

Läs mer
Lina Olsson

Politiken måste ta ansvar för att säkerställa en smittsäker skolmiljö

I såväl barn- och skolnämnden som utbildningsnämnden har Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag om att säkerställa en smittsäker skolmiljö röstats ner. Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot besluten. I början…

Läs mer
Lina Olsson

Det är politikens ansvar att åtgärda utbildningsskulden till följd av pandemin

Till följd av pandemin och fjärrundervisningen riskerar var tionde elev i årskurs 3 på gymnasiet att inte ta examen. Socialdemokraterna understryker att det är politikens ansvar att skapa förutsättningar för…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun satsar på sexualitet, samtycke och relationer

Regeringen har aviserat om en rad olika förändringar i läroplanen och lärarutbildningen i syfte att stärka undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Socialdemokraterna vill rusta Lunds kommuns medarbetare för förändringarna…

Läs mer
Lina Olsson

Erbjud extra undervisning för elever i gymnasiet och vuxenutbildning

Den långa tiden av distansundervisning har påverkat en del elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen negativt. De rödgrönrosa partierna föreslår nu gemensamt att utbildningsnämnden tillsätter en särskild projektgrupp för att erbjuda extra undervisning under våren och sommaren för de elever som är i behov av det.

Under det senaste året har mycket av undervisningen på gymnasiet och vuxenutbildningen skett på distans på grund av den pågående coronapandemin. Enligt de rapporter som gjorts till utbildningsnämnden har detta…

Läs mer
Michael Gaida från Pixaby

Lunds kommun borde vara Lunds mest cykelvänliga arbetsgivare

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun lever som de lär och erbjuder sina anställda fler cykelvänliga arbetsplatser.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun lever som de lär och erbjuder sina anställda fler cykelvänliga arbetsplatser. Lunds kommun delar årligen ut utmärkelsen ”Lunds cykelvänligaste arbetsplats”…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Stoppa inte Hedda Anderssongymnasiet!

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott tillsatt ännu en utredning om framtiden för kommunens femte gymnasieskola - Hedda Anderssongymnaiset. Utredning kritiseras av Socialdemokraterna både i kommunstyrelsen och i utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna tog under mandatperioden 2010-2014 initiativ till utredning av en femte kommunalgymnasieskola. Det dåvarande allianssyret påbörjade arbetet motvilligt och arbetet tog först fart under föregående mandatperiod då kommunen leddes av…

Läs mer
Joakim Twete

Det är dags att införa en lundagaranti i gymnasieskolorna

En lundagaranti i Lunds kommunala gymnasieskolor var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Nu har Socialdemokraterna lämnat in en motion med förslag på en utredning av ”Fritt sök” som ska vara färdig innan årets slut.

Det är fler och fler lundabor som inte får plats på Lunds kommunala gymnasieskolor. Detta är en konsekvens av det gymnasiesamarbete som finns mellan 37 kommuner i Skåne och Blekinge….

Läs mer
facebook Twitter Email