Visar alla poster med taggen:Tåg

Sebastian Jaktling

Lundakvintetten och Miljöpartiet stoppar tillgänglighetssatsning på Klostergårdens tågstation

Socialdemokraterna föreslog i januari en snabb utredning av byggnation av två hissar på den kommande tågstationen på Klostergården, något som fick brett stöd. När tekniska nämnden i torsdags fick tillbaka ärendet röstade Lundakvintetten och Miljöpartiet ner Socialdemokraternas förslag om att bygga hissarna.

I november tillskrev det kommunala funktionhinderrådets bygg- och trafikmiljögrupp kommunstyrelsens ledamöter om behovet av hiss på den kommande tågstationen på Klostergården. Detta för att möjliggöra att även personer i till…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att det byggs hissar på tågstationen på Klostergården

Socialdemokraterna föreslår att tekniska nämnden utreder förutsättningar för att skapa större tillgänglighet på den kommande tågstationen i Klostergården genom att det byggs hissar.

I en skrivelse till tekniska nämnden föreslår Socialdemokraterna att tekniska förvaltningen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna och kostnaderna för byggnation av hiss, med tillräcklig storlek för större utomhusrullstolar,…

Läs mer
facebook Twitter Email