Visar alla poster med taggen:utbildning

Sebastian Jaktling

Det är dags för en jämställd byggbransch

Starta ett byggkollo med fokus på att skapa en jämställd byggbransch i Lunds kommun. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

Byggbranschen behöver fler medarbetare och för att det ska hända behöver fler unga intressera sig för utbildning och arbete inom bygg och anläggning. Samtidigt har byggbranschen stora problem med ojämställdhet….

Läs mer
Lina Olsson

Politiken måste ta ansvar för att säkerställa en smittsäker skolmiljö

I såväl barn- och skolnämnden som utbildningsnämnden har Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag om att säkerställa en smittsäker skolmiljö röstats ner. Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot besluten. I början…

Läs mer
Lina Olsson

Det är politikens ansvar att åtgärda utbildningsskulden till följd av pandemin

Till följd av pandemin och fjärrundervisningen riskerar var tionde elev i årskurs 3 på gymnasiet att inte ta examen. Socialdemokraterna understryker att det är politikens ansvar att skapa förutsättningar för…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun satsar på sexualitet, samtycke och relationer

Regeringen har aviserat om en rad olika förändringar i läroplanen och lärarutbildningen i syfte att stärka undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Socialdemokraterna vill rusta Lunds kommuns medarbetare för förändringarna…

Läs mer
Lina Olsson

Erbjud extra undervisning för elever i gymnasiet och vuxenutbildning

Den långa tiden av distansundervisning har påverkat en del elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen negativt. De rödgrönrosa partierna föreslår nu gemensamt att utbildningsnämnden tillsätter en särskild projektgrupp för att erbjuda extra undervisning under våren och sommaren för de elever som är i behov av det.

Under det senaste året har mycket av undervisningen på gymnasiet och vuxenutbildningen skett på distans på grund av den pågående coronapandemin. Enligt de rapporter som gjorts till utbildningsnämnden har detta…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Stoppa inte Hedda Anderssongymnasiet!

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott tillsatt ännu en utredning om framtiden för kommunens femte gymnasieskola - Hedda Anderssongymnaiset. Utredning kritiseras av Socialdemokraterna både i kommunstyrelsen och i utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna tog under mandatperioden 2010-2014 initiativ till utredning av en femte kommunalgymnasieskola. Det dåvarande allianssyret påbörjade arbetet motvilligt och arbetet tog först fart under föregående mandatperiod då kommunen leddes av…

Läs mer

Satsa på Kulturskolan och Lars-Erik Larsson-gymnasiet

Under förra mandatperioden utarbetades ett förslag till upprustade och nya gemensamma lokaler för Kulturskolan och Lars-Erik Larsson-gymnasiet. Socialdemokraterna föreslår nu att investeringen genomförs och att renoveringen och tillbyggnaden av Lindebergska skolan påbörjas snarast.

Mellan Kulturskolan och Lars-Erik Larsson-gymnasiet finns ett helt unikt samarbete. Den fristående gymnasieskolan delar såväl lokaler, som flera lärare och mycket utrustning med kommunala Kulturskolan. Gemensamt har de båda att…

Läs mer
facebook Twitter Email