Visar alla poster med taggen:vård och omsorg

Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna kräver att välfärdssatsningar inkluderas i ”coronapaketet”

Socialdemokraterna välkomnar det lokala ”coronapaket” som kommunkontoret föreslår för att lindra konsekvenserna av pandemin för det lokala näringslivet. Däremot kräver de att åtgärdspaketet även inkluderar omfattande satsningar på välfärden.

Under onsdagen ska kommunstyrelsen fatta beslut om nya lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin under 2022. Ett förslag som tagits fram efter initiativ av bland annat Socialdemokraterna, men även andra partier. Bland annat föreslås att avgifterna för uteserveringar och torghandel utgår, att betalningstiden på fakturor för näringsidkare förlängs samt att korttidsparkeringar i stadskärnan…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill införa avgiftsfri ledsagning i Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Det föreslår de idag i en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Grunden för rätt till ledsagning finns i lagstiftning, i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i socialtjänstlagen. Trots denna lagstiftning återstår mycket att göra för att skapa förutsättningar för jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället oavsett funktionsnedsättning. Under coronapandemin har det…

Läs mer
Jens Ohlsson

Freda äldres livsvillkor från ideologiskt betingade besparingar!

Under tisdagen hanterar vård- och omsorgsnämnden sin internbudget. Socialdemokraterna varnar för att det liggande förslaget inte kommer att räcka till för att möta utmaningarna.

Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om sin budget för 2022 och det förslag som ligger för beslut skjuter över finansiering av vår gemensamma välfärd på sköra och sjuka individer i en redan svår livssituation, menar Pär-Ola Nilsson (S). Socialdemokraterna prioriterar tufft i sitt eget ursprungsförslag och föreslår att ytterligare 5,9 miljoner tas i anspråk av…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot omsorgens stora överskott

Vård- och omsorgsnämnden förväntas gå med ett enormt överskott. Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot överskottet och menar att det bör användas i verksamheten.

I vård- och omsorgsnämndens senaste ekonomiska prognos för 2022 framgår det att vård- och omsorgsnämnden förväntas gå med ett överskott på över 92 miljoner kronor för 2021. Detta motsvarar cirka 200 nya undersköterskor. Socialdemokraterna menar att överskottet bör användas i verksamheten. Socialdemokraterna menar att det är direkt oansvarigt att mitt uppe i en pandemi låta…

Läs mer
Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill återta fyra särskilda boende i kommunal regi

Vård- och omsorgsnämnden ska under tisdagen besluta om fyra av kommunens särskilda boende fortsatt ska drivas i privat regi. Socialdemokraterna kommer på sammanträdet föreslå att samtliga fyra boenden tas över av kommunen.

Vård- och omsorgsnämnden ska under tisdagen ta ställning till om boendena Brunnsgatan 15 A, Solbacken, Björkbacken och Fäladshöjden fortsatt ska drivas av privata aktörer eller om avtalen ska avslutas och kommunen ska ta över driften. Socialdemokraterna i Lund har länge varit kritisk till de privata inslagen i välfärden och kommer därför föreslå att alla fyra…

Läs mer
Pixaby

Slopa den kommunala hjälpmedelsavgiften

Hjälp lundaborna att komma ut genom att avskaffa den kommunala hjälpmedelsavgiften, det föreslår Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ i en motion till kommunfullmäktige.

2020 införde den borgerliga så kallade ”Lundakvintetten”, med hjälp av Miljöpartiet, en abonnemangsavgift på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och dessutom en avgift för att lämna tillbaka de hjälpmedel man inte längre behöver eller har råd att ha kvar. Efter införandet har många röster höjts om hur hjälpmedelsavgifterna begränsar lundabornas rörlighet och tillgång till det…

Läs mer
Lunds kommun/Martin Olson

Erbjud lunch till dalbyseniorerna

Under kvällens sammanträde kommer vård- och omsorgsnämnden avgöra om seniorer i Dalby ska ha möjlighet till lunch för seniorer 65+, detta efter att ett Lundaförslag skickats in till kommunen. Socialdemokraterna ställer sig positivt till förslaget.

När vård- och omsorgsnämnden sammanträder tisdag kväll kommer politikerna rösta om ett Lundaförslag om att kommunen ska servera lunch för pensionärer i Dalby. Förslaget behandlades redan i april 2020. Då beslutade vård- och omsorgsnämnden att förutsättningarna att erbjuda lunch för äldre i Dalby skulle utredas i samband med den pågående förvaltningsövergripande utredningen. Nu föreslår förvaltningen…

Läs mer
Martina Huber/Socialdemokraterna

Det är dags att det lokala äldreomsorgslyftet genomförs

Socialdemokraterna föreslog i våras att Lunds kommun ska genomföra ett lokalt äldreomsorgslyft i syfte att minska smittspridningen inom äldreomsorgen. Efter att Lundakvinetten före sommaren sköt på beslutet, ska vård- och omsorgsnämnden idag återigen behandla förslaget. Den 13 maj föreslog Socialdemokraterna vård- och omsorgsnämnden besluta om ett lokalt äldreomsorgslyft. Dels föreslår Socialdemokraterna att den statliga satsningen…

Läs mer
Elfva Barrio

Vi måste lyssna på Kommunal

2021 ska de delade turerna vara avskaffade i Lunds kommun. Men det planerade tillvägagångssättet har fått kritik av Kommunal sektion Lund.

Igår, onsdag, lämnade Kommunal sektion Lund över namnunderskrifter i ett upprop mot de planerade schemaförändringarna inom särskilt boende till vård- och omsorgsnämnden. På plats var både nämndens ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) och s-representanten Cecilia Skoug. Upprinnelsen till namninsamlingen kommer från att kommunfullmäktige, äntligen(!), har beslutat att avskaffa delade turer senast näst under nästa år. Men…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Beslut om äldreomsorgslyft i Lunds kommun skjuts fram

Socialdemokraterna riktar kritik mot vård- och omsorgsnämndens beslut att skjuta deras förslag om nya åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen på framtiden.

Den 13 maj lämnade Socialdemokraterna in en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden med ett förslag på ett lokalt äldreomsorgslyft. I den föreslår de att den statliga satsningen som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 12 maj skyndsamt ska komma igång i Lunds kommun. Satsningen innebär att anställda ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Detta skulle…

Läs mer
facebook Twitter Email