Sebastian Jaktling

Vårt valmanifest

Lunds kommun har fantastiska förutsättningar. Här finns landets ledande universitet, ett starkt näringsliv och ett rikt kulturliv. Vi Socialdemokrater har varit med och styrt Lund de senaste fyra åren. Vi ser att våra investeringar i välfärd och utveckling har gett resultat.

Vi har gjort förbättringar inom omsorgen och genomfört satsningar på skola och studenter. Skolresultaten har förbättrats, och bostadsbyggandet når nya rekord. Lund är landets ledande miljökommun och antalet jobb ökar.

Vi är stolta men ser att det finns mycket kvar att göra. Hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Därför vill vi fortsätta investera i vår gemensamma välfärd, i bostäder, i miljön och nya jobb för lundaborna. Vi vet att det mesta är möjligt bara det finns vilja och handlingskraft.

Tio punkter för ett bättre Lund

  1. Garantera att den kommunala servicen är lika bra i hela kommunen.
  2. Anställ minst 300 fler i omsorgen och avskaffa delade turer.
  3. Anställ minst 200 fler i skolan och minska barngrupperna och klasstorlekarna.
  4. Skapa fler mötesplatser och aktiviteter för seniorer i hela kommunen.
  5. Bygg minst 5 000 bostäder i hela kommunen de kommande fyra åren.
  6. Lund ska vara Sveriges bästa miljö- och klimatkommun.
  7. Stärk förutsättningarna för föreningar, idrott och kultur.
  8. Rusta upp och utveckla friluftsbaden.
  9. Stärk förutsättningarna för näringslivet och få fler lundabor i arbete.
  10. Alla lundaelever ska erbjudas plats i Lunds gymnasieskolor.

 

facebook Twitter Email