En bra skola för alla

En bra utbildning ger en bra start i livet. Vårt mål är en skola där alla elever utvecklas och stimuleras till fortsatt lärande utifrån sina förutsättningar. För det krävs en jämlik skola som ger alla elever möjlighet att växa, nå framgång och förverkliga sina drömmar.

Det behövs ökade resurser och fler anställda i skolan. Lärarna behöver mer tid och bättre möjlighet att ägna sig åt sitt huvuduppdrag – att undervisa eleverna. Vi ser ett behov av fler lärare, mindre barngrupper och minskad administration i skolan.

De senaste åren har vi socialdemokrater arbetat för att stärka skolan och förskolan. Vi har vänt utvecklingen i Lunds skolor. Det arbetet vill vi fortsätta. Då krävs fler och tryggare skolor som erbjuder eleverna det stöd de behöver för att utvecklas.

Vi vill:

  1. Minska barngrupperna och klasstorlekarna.
  2. Bygga ut och stärka elevhälsan.
  3. Anställa minst 200 fler lärare och annan personal i skolan.
  4. Att alla lundaelever ska erbjudas plats i Lunds gymnasieskolor.
  5. Bygga fler skolor och förskolor.
facebook Twitter Email