Utbildning genom hela livet

För oss är idén om det livslånga lärandet en viktig utgångspunkt. Det ska aldrig vara för sent att byta riktning eller att utbilda sig vidare. Vi vill stärka resurserna till den kommunala vuxenutbildningen för att ge fler lundabor möjlighet att studera.

Lund ska fortsätta att vara Sveriges bästa studentstad. Vi ser ett behov av fler studentbostäder. Ingen ska behöva välja bort sina studier vid Lunds universitet på grund av brist på bostäder. Kommunen måste jobba aktivt tillsammans med studentbostadsföretagen för att bygga bort bostadsbristen.

Vi vill att kommunen i större utsträckning ska erbjuda studenter möjligheter till praktik och examensarbete. Så stärker vi både kommunen och studenterna.

Vi vill:

  1. Satsa på den kommunala vuxenutbildningen.
  2. Stärka Lund som studentstad och öka samarbetet med studentorganisationerna.
  3. Bygga minst 4 000 nya studentbostäder inom tio år.
  4. Erbjuda fler studenter praktik i kommunens verksamhet.
  5. Stärka utbildningsinsatserna för att få fler i arbete och egen försörjning.
facebook Twitter Email