Kultur och aktiv fritid

Ett gott liv kräver bra boende, stöd och vård vid behov, välfungerande färdtjänst, tillgängliga mötesplatser och möjlighet att delta i kultur- och fritidsliv.

Kultur och idrott ger möjligheter att mötas, förstå sociala skillnader och motarbeta ojämlikhet. Vi vill ge fler möjlighet att delta i Lunds rika kultur- och idrottsliv. Alla ska kunna delta, oavsett bakgrund, kön eller särskilda behov. Barn och ungas möjligheter ska inte begränsas av föräldrarnas ekonomi. Dina chanser att utöva idrott eller kultur ska inte begränsas av ekonomiska förutsättningar eller var i kommunen du bor.

Föreningarna behöver bättre möjlighet att driva sin verksamhet. Trots att vi byggt nya idrottshallar och utvecklat flera kulturhus råder det fortfarande brist på lokaler. Vi vill öka stödet till kulturen, föreningslivet och möjliggöra fler arrangemang och kulturprojekt. Biblioteken ska stärkas och utvecklas.

Vi vill:

  1. Rusta upp och utveckla friluftsbaden.
  2. Sänka avgifterna och skapa fler platser i kulturskolan.
  3. Satsa på fler kulturhus i hela kommunen.
  4. Öppna upp kommunala lokaler för föreningar.
  5. Anlägga fler motionsspår och platser för spontanidrott i hela kommunen.
facebook Twitter Email