Solidaritet för ökad trygghet

Vi ska bygga bort bostadsbristen som hindrar personer att flytta, ta ett nytt jobb eller bli självständiga. Vi vill bygga i hela kommunen, både hyresrätter och andra boendeformer. På så sätt motverkas segregation samtidigt som valfriheten ökas.

Lund är en på många sätt välmående kommun. Men även i Lund lever barn i fattigdom. Vi vill bekämpa barnfattigdomen. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Det krävs fler insatser för att fler personer med försörjningsstöd ska få möjlighet till arbete eller utbildning. Men det krävs också riktade insatser till barn som lever i familjer med försörjningsstöd. Vi vill införa ett extra stöd för att barnen ska kunna delta i fler fritidsaktiviteter.

I Lunds kommun borde ingen vara hemlös. Trots att vi har prioriterat att avskaffa hemlösheten de senaste åren finns personer som inte har någonstans att bo i Lund. Vi vill sätta en nollvision för hemlöshet. Den som har fastnat i missbruk måste snabbt få rätt stöd för att ta sig ur det. Vi vill öka stödet till utsatta familjer.

Med ett starkare samhälle bygger vi ett tryggare Lund. Brottsligheten har minskat och det är bra. Vi vill fortsätta arbetet mot ett mer öppet, välkomnande och inkluderande Lund. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta att stärka välfärden och den sociala omsorgen. Alla ska ha rätt till ett tryggt och gott liv.

Vi vill:

  1. Införa en nollvision för hemlöshet.
  2. Införa en fritidsgaranti för barn i familjer med försörjningsstöd.
  3. Öka insatserna så fler lundabor kommer i arbete.
  4. Satsa på det drogförebyggande arbetet.
  5. Satsa på drogförebyggande insatser.
facebook Twitter Email