Ett hållbart arbetsliv

Utan personalen skulle vi inte ha någon fungerande välfärd. Lunds kommun ska vara en god arbetsgivare där personalen känner att de trivs och kan utvecklas. För att möta dagens och framtidens behov i välfärden behöver vi anställa fler. En trygg anställning är grunden för ett hållbart arbetsliv. Vi vill att heltid ska vara normen för anställda i Lunds kommun.

Lika lön för lika arbete är en självklarhet för oss socialdemokrater. Vi vill fortsätta vårt arbete med att ta bort oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Me too-rörelsen har på område efter område visat djupet och bredden av de kränkningar som fortfarande sker i vårt samhälle. För oss är det viktigt att vi motarbetar de strukturer som möjliggör och förstärker kränkningar. Det ska råda nolltolerans mot kränkningar i kommunens verksamhet.

Vi vill:

  1. Att lönerna ska vara jämställda senast 2021.
  2. Minska andelen visstidsanställningar.
  3. Avskaffa delade turer.
  4. Ge möjlighet till kompetensutveckling och friskvård för alla medarbetare.
  5. Anställa fler i välfärden.
facebook Twitter Email