Klimatarbete för hållbar utveckling

Lund är Sveriges ledande miljökommun. Vi socialdemokrater vill snabba på arbetet att minska människans negativa påverkan på klimatet och göra vår kommun till en internationell förebild. Energieffektivt byggande, grön upphandling och fossilfri energi är avgörande för att vi ska lyckas. I Lunds kommun ska det vara lätt att agera klimatsmart. Alla ska kunna bidra till hållbar utveckling.

Vi vill uppmuntra investeringar i småskalig energiproduktion. Som huvudägare i energibolaget Kraftringen ska kommunen verka för förnyelsebar energi till rimliga priser.

Rekreation, friluftsliv och naturupplevelser är viktigt för hälsan. Vi vill göra det enklare att nå våra naturområden och stärka naturvården. Parker och grönområden är viktiga gröna oaser i närmiljön som ger oss avkoppling och ett rikare liv. Vi vill fortsätta utveckla parkerna och anlägga fler när staden växer. Vi säger nej till att bygga i våra parker.

Vi vill:

  1. Stärka Lund som en internationell förebild inom klimatområdet.
  2. Anlägga fler cykelbanor i hela kommunen.
  3. Utveckla parker och grönområden.
  4. Säkra att kommunens organisation ska vara fossilbränslefri 2020.
  5. Utveckla Skrylle och andra naturområden.
facebook Twitter Email