Framtidens jobb

Ett eget arbete stärker allas frihet. Samtidigt skapar det förutsättningar för en bra välfärd. Därför är fler jobb en huvudfråga för oss socialdemokrater. Sedan 2014 har samarbetet med universitetet blivit mer omfattande än någonsin. Företag har vuxit, skapats och etablerat sig i Lund. Samarbetet med näringslivet har stärkts och servicen har förbättrats. Mer mark än tidigare planeras för företag att utvecklas. Det är bra, men vi är inte nöjda.

Vi vill stärka Lund som jobbmotor och utveckla förutsättningar för företagande i hela kommunen. Lund ska bli ett ledande centrum för ny teknik, innovationer och avancerad produktion. Med ESS och Max IV har Lund möjligheten att bli världsledande inom materialutveckling.

Vi vill också stärka besöksnäringen genom riktade satsningar på historieturism, naturturism och turism med fokus på vetenskap. I samarbete med andra vill vi etablera ett publikt vetenskapscentrum på Brunnshög. Vi vill utveckla Lunds roll som en plats för möten, större arrangemang och konferenser.

Vi vill:

  1. Förbättra servicen till näringslivet i hela kommunen.
  2. Stärka Lund som centrum för kunskap, innovation och nya material.
  3. Satsa på besöksnäringen.
  4. Öka samverkan med Lunds universitet.
  5. Skapa en mötesanläggning av internationell klass nära Lund C.
facebook Twitter Email