Lunds kommun – mer än bara staden

Lunds kommun är på många sätt en unik kommun. Inte minst för att staden kompletteras med starka och attraktiva tätorter inom kommunen.

Vi socialdemokrater vill värna och utveckla landsbygden och satsa på våra samhällen utanför staden. Den kommunala servicen ska vara lika bra oavsett var i kommunen du bor. Därför har vi också tagit beslut om skol- och idrottsinvesteringar i flera av orterna utanför staden. Vi har också infört riktat stöd till lokal kulturverksamhet. Men mer behöver göras.

Ska vi fortsätta att utveckla och bibehålla byarnas attraktivitet måste särskilda medel avsättas för detta. Planeringen måste grunda sig i varje samhälles förutsättningar och behov. Vi socialdemokrater är beredda att göra de investeringar som krävs. När det går bra för Lund ska det märkas i hela kommunen. Dessa investeringar ska göras tillsammans med det lokala förenings- och näringslivet och i nära dialog med medborgarna. Hela Lund ska leva och utvecklas.

Vi vill:

  1. Satsa på investeringar och skötseln av de offentliga miljöerna i byarna.
  2. Stärka medborgarstödet och öka de boendes inflytande.
  3. Bygga fler pendlarparkeringar.
  4. Rusta upp friluftsbaden.
  5. Öka bostadsbyggandet och möjligheterna för näringslivsutveckling.
facebook Twitter Email