Fler bostäder och attraktiv miljö

Det byggs fler bostäder än någonsin tidigare i kommunen. Men mer återstår att göra. Bygga i hela kommunen och med rimliga boendekostnader. Då behövs fler hyresrätter men även andra boendeformer. Vi vill också rusta upp befintliga områden och grönområden. Vi ska ha en bra och trygg boendemiljö i hela kommunen. Vi vill genomföra riktade insatser för att stärka byggandet och samhällsutvecklingen i de östra tätorterna. Hela kommunen ska leva.

Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla Lunds centrum. Torgen ska vara platser för möten, aktiviteter, barnens lek eller en paus i vardagen. Det behöver bli smidigare att cykla och gå i centrum och kollektivtrafiken ska stärkas. I centrums närhet ska det finnas bilparkering. Centrum ska vara tillgängligt för alla.

Vi vill:

  1. Bygga minst 5 000 bostäder inom fyra år, varav 1600av LKF.
  2. Att Stadsbussarna ska drivas på el, ha rimliga taxor och hög turtäthet.
  3. Stärka stadskärnan med handel, aktiviteter och mötesplatser.
  4. Förbättra service och handel i stadsdelscentra och byar.
  5. Utarbeta stadsdelsprogram tillsammans med de boende.
facebook Twitter Email